ข่าว

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยได้เฮ รัฐยอมตรึงราคาแก๊สหุงต้มตามข้อเสนอ


กรณีกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันและแก๊สหุงต้ม เมื่อวันที่ 8 มิถนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น โดยเรียกร้องให้ ราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท และราคาแก๊สหุงต้ม ต้องไม่เกิน 350บาท ต่อถัง 15 ก.ก. โดยใช้มาตรการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตในน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม นั้นปรากฏว่า.ในวันที่13มิย.รัฐบาลกำหนดแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี) ด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) และในส่วนราคาแอลพีจีกลุ่มหาบเร่แผงลอย ร้านขายอาหารขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี ให้ลดราคาจำหน่ายเหลือเพียง 325 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. โดยผู้ได้รับ ประโยชน์คือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย 7.5 ล้านครัวเรือน ร้านค้าหาบเร่แผงลอย 395,544 ร้านคิดเป็นวงเงินเดือนละ 49 ล้านบาท

นายรัฐพล ศุภโศภณตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย กล่าวว่ากลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นข้อเรียกร้องไปสามข้อด้วยกัน รัฐบาลตอบสนองข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งในเรื่องราคาแก๊สหุงต้มจึงยังไม่ได้บรรลุข้อเรียกร้องทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องการคัดค้านภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐบาลยังไม่ตอบออกมาให้ชัดเจน เกรงว่า รัฐบาลจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมนี้ ทางกลุ่มจะเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกล่าวว่า การตอบสนองข้อเรียกร้องในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เกิดจากการรวมตัวและการเคลื่อนไหวของกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและ พลังของพลเมือง Net ที่ช่วยกันกระจายข่าวอย่างกว้างขวาง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเคลื่อนไหว และจะยังเดินหน้าผลักดันข้อเรียกร้องในขั้นตอนต่อไป

A65C06E80FD54595AF5F423C9AE525A6