กวี

[กวี] หมุดหาย


หมุดหาย

ชาวราษฎร์ประกาศก้อง    เกริกไกร
ย่ำรุ่งอธิปไตย            เบิกฟ้า
อภิวัฒน์จรัสใจ            เจริญช่วง
บรรเจิดเลิศแหล่งหล้า    หมุดนี้ราษฎร์ประสงค์

หมุดหายให้บอดใบ้       เพรียงกัน
จิ้งจอกหลอกเทวัญ       แอบอ้าง
เบือนบิดฤทธิ์ตื้นตัน      ตกต่ำ
ฉ้อหมุดฉุดงัดง้าง       โทษท้นลงทัณฑ์

สิทธิ์เสรีหมดสิ้น           พนาสูญ
ทวยราษฎร์พินาศพูน    ดับดิ้น
ทบทุกข์ทวีคูณ            คนบาป
รอนราบเมืองเลวสิ้น      ชั่วช้า  ทุรชน

พสุธาร่ำไห้                 หมุดหาย
ฟ้ามืดดินมลาย            ป่นปี้
คณะราษฎร์หมุดหมาย  คณาร่วง
ประเทศง้าวแห่งนี้        ดิบเร้น  ร้าวฤดี

 

สมยศ  พฤกษาเกษมสุข