คลิปข่าว

[LIVE] บันทึกเสวนา: 86 ปี 2475 – กิ่งก้านและผลพวงการอภิวัตน์สยาม


 

เสวนา 86 ปี 2475 กิ่งก้านและผลพวงการอภิวัตน์สยาม
อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง