กวี

[กวี] รักยิ่ง – ยิ่งรัก


รักยิ่ง – ยิ่งรัก

ซาบซึ้งคนรักยิ่ง                มอบให้ทุกสิ่งยิ่งรัก
ส่งหัวใจมาพิงพัก                  ขอเพียงรักมาพักพิง
อุ่นอิงอย่าทิ้งทอด            สู่อ้อมกอดอย่าทอดทิ้ง
ดวงดาวนั้นพราวพริ้ง             เพราะรักจริงนั้นพริ้งพราว
ฟ้าวาวเพราะดาวเด่น        สองเราเป็นเช่นเด่นดาว
ส่องใจใสสกาว                      รักยืนยาวสกาวใส
กาลเวลาไกลห่าง            ฤทัยร้างด้วยห่างไกล
ยืนยันยังฝันใฝ่                       ทางยาวไกลยังใฝ่ฝัน
แม้เธอนั้นผันแปร             ยอมพ่ายแพ้ใจแปรผัน
ยังมั่นรักทุกคืนวัน                  จะรักมั่นทุกวันคืน

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

ยิ่งรัก.png