ข่าว

เรียกร้องเพิ่มเบี้ยชรา 3000 บาทขึ้นเงินข้าราชการเดือนละ 20000 บาท ลดดอกเบี้ยกู้บ้านเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ -ลดราคาน้ำมัน


เพลงพระคุณแม่ 4.0กระหึ่มหน้าทำเนียบรัฐบาล

 38624481_299843867228867_5430131589034016768_n

“กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย” กว่า 100 คนชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงพระคุณแม่ 4.0  พร้อมยื่นหนังสือถึง “นายกรัฐมนตรี ” เรียกร้องเพิ่มเบี้ยคนชราเป็น 3,000 บ.  – ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ- ลดดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้าน-ลดจำนวนนายพลล้นเกิน เลิกซื้ออาวุธ และ หยุดกินเงินเดือนสองตำแหน่ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลนส.สรัญญา แก้วประเสริฐ  นส.จรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ นางสาวอริยาภรณ์ ทิมนาค            นางสาวปัญญารัตน์ นันทภูสิตานนท์   นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนกว่า 100 คน มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยชูป้ายเรียกร้อง ให้มีการลดงบประมาณกองทัพและให้นำเงินส่วนนี้เพิ่มเบี้ยคนชราเดือนละ 3000 บาท  ลดภาษีน้ำมัน  เพิ่มเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำ 20000 บาทต่อเดือน บรรจุพนักงานชั่วคราวเป็นประจำ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินผ่อนค่าบ้านจากร้อยละ 10-12 ให้เหลือ ร้อยละ3 โดยมี ตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารับหนังสือ

นางสาวสรัญญา แก้วประเสริฐ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้เป็นธรรม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนดังต่อไปนี้

1.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม  โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท โดยการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม

2.เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเดือนละ 600-1000บาทตามช่วงอายุ  เป็นเดือนละ3,000บาทเท่ากันทุกคน

3.เพิ่มเงินเดือนพนักงานของรัฐ-ข้าราชการขั้นต่ำระดับปริญญาตรีจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทเป็น20,000บาทและให้บรรจุพนักงานของรัฐที่ทำงานครบหนึ่งปีให้เป็นข้าราชการประจำ

4.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านจากปัจจุบันโดยเฉลี่ย 10-12 เปอร์เซ็นต์ต่อปีให้เหลือ  3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

5.รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยของรัฐ อาทิเช่นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การซื้อดาวเทียมแพงเกินความจำเป็น การรับเงินเดือนสองตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อัตรากำลังนายพลล้นเกิน  ฯลฯ   เป็นต้น  และให้นำเงินงบประมาณที่ปรับลดเหล่านี้ นำไปจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ให้กับประชาชนเช่นการรักษาพยาบาล,การศึกษา,ศูนย์เลี้ยงเด็กและสวัสดิการพื้นฐานทางสังคม

การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ  โดยไม่มีการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร  นางสาวสรัญญา ยังกล่าวอีกว่า จะรอคำตอบจากรัฐภายใน 1 เดือนและจะมาชุมนุมติดตามข้อเรียกร้องกันต่อไป ในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ยังได้มีการร้องเพลง พระคุณแม่ 4.0 ที่หน้าประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษมอีกด้วยจนกระทั่งเวลา 11.30 น.จึงได้สลายตัวแยกย้ายกันกลับ

saranya

เบี้ยชรา8

เพลงพระคุณแม่ 4.0

ข้าวของมันแพงค่าแรงไม่ไหว เจ็บป่วยไข้จะเอาที่ไหนมาคอยดูแล

ครอบ….ครัวทั้งพ่อและแม่ เมื่อไม่คิดดูแล ก็คงจะแย่แล้วเราทุกคน

โอ้รัฐบาลงบประมาณมากมาย  ท่านช่วยได้แต่ทำไม่สน

ให้ทหารเอาไปเปรอปรน  อัตราของนายพล ถึงไม่เป็นสองโอ้กองทัพไทย

ควร….คิดพินิจอีกที เบี้ยเลี้ยงของเราเท่านี้ จะใช้ยังไงให้ไหว

โอ้รัฐบาลจ๋า ลดเถิดงบกองทัพไทย ไปรบกับใครที่ไหน

แบ่งปันมาให้เบี้ยคนชรา

ข้าวของมันแพงค่าแรงไม่ไหว ประเทศไทยจะอยู่ต่อไปเล่าหนา

หากใครไม่เห็นคุณค่า  เบี้ยเลี้ยงคนชรา จะถูกตราหน้าว่าเนรคุณ