ข่าว

ทุกข์ของคนจนยังมืดแปดด้าน บุกกองทัพบก20กย.นี้


ทุกข์ของคนจนยังมืดแปดด้าน บุกกองทัพบก20กย.นี้

natwut

 

ไสวทองอ้ม ยังเดินหน้าหาเศษเสี้ยวความยุติธรรม วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ได้มาเข้าร่วมรายการเข้าใจตรงกันนะ โดยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สัมภาษณ์ ไสว ทองอ้ม ซึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจนแขนข้างซ้ายพิการ ตกงานจึงกลับไปทำนาที่บ้านเกิด ได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากกองทัพบกแต่ศาลยกฟ้องกองทัพบก และตัดสินให้นายไสว ทองอ้ม ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความเป็นเงิน 212,114 บาท เมื่อไม่มีจ่ายจึงถูกกองทัพบกยึดที่ดินทำกิน นายไสว ได้ร้องเรียนต่อกระทรวงกลาโหมแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า

นายณัฐวุมิ ไสยเกื้อ แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องของนายไสว ทองอ้ม เป็นชะตากรรมเดียวกับคนเสื้อแดงที่ถูกยิงเสียชีวิต จนถึงขณะนี้ยังทวงถามความเป็นธรรม ด้วยความลำเค็ญเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  “ หากกองทัพ กล้าที่จะบังคับคดีเอาเงินจากนายไสว ทองอ้ม ที่เป็นคนยากจนและได้รับบาดเจ็บจนพิการจากการสลายการชุมนุมโดยกองทัพด้วยแล้ว ก็จะทำการระดมเงินประชาชนช่วยนายไสว ทองอ้ม ให้ไม่ต้องสูญเสียที่ดินทำกินไป “  นายณัฐวุฒิกล่าวและจะประสานงานให้กองทัพบกพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายไสวต่อไป

ทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้ส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าจากการที่นายไสวได้ร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ กรณีดังกล่าว เป็นกระบวนการในการบังคับคดีตามคำสั่งศาล ไม่อาจรับเรื่องไว้พิจารณาดำเนินการได้และได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ในขณะที่กระทรวงกลาโหม ได้ส่งเรื่องร้องเรียนของนายไสวต่อไปยัง พระธรรมนูญศาลทหาร

นายไสว ทองอ้ม กล่าวว่าตนจะเดินหน้าร้องเรียนต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. จะไปยื่นหนังสือติดตามผลการดำเนินงานจากกองทัพบกอีกครั้ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนการต่อสู้แสดงถึงการเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.