กวี

ระบอบประชาธิปไตยบนหัวใคร


รัฐประหวยหัวคาน สันดานเผย
เช่นดังเคยประกาศปะลาดตาขวาง
อ้างเหตุผลดันเมฆ ลับลวงพราง
เข็นเอียงข้างร่างเก่าเขย่าเมือง

ภาพเก่าเก่างกงก เงิ่นเงิ่น
ประชาธิปไตยเดินเซื่อง เซื่อง
หวาดหวั่น ขัดขัด เคืองเคือง
อำนาจเนืองเนืองหลุดมือ

เขียนร่านรัฐธรรมนวยหัวคูณ
พอกอุบาทว์เพิ่มพูนกำถือ
เพื่อสำเร็จความใคร่อ้ายกระบือ
ด้วยมันยื้อมันถอก ออกจังไร

พัฒนาจนประเทศเป็นหัวขวด
ตามดำริยิ่งยวดบนความใคร่
ระบอบประชาธิปตวยบนหัวใคร
ประเทศประชาธิปไตยบนหัวรวย

รุ่งศิลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.