กวี

สายรุ้งเสรี


ตัวรุ้งเรียวเดิมบนฟ้า           ฉาบทอเมฆาก้อนเก่า
หยาดฝนพรมมาแผ่วเบา    หักเหแสงเงาทาบทา

พื้นผิวเดียวเดิมโดยแท้     ต่างแค่กำแพงแน่นหนา
สูงใหญ่คลุมครอบอาณา  เคร่งครัดอาญาควบคุม

อยากเป็นดังเช่นปักษา    เหินฝ่าเมฆาอ่อนนุ่ม
หลีกหลบบีฑากุ้มรุม        รวมกลุ่มอิสระเสรี

ตัวรุ้งดุจเดิมบนฟ้า       อ่อนล้าประกายแสงสี
มิอาจทานแสงสุรีย์      ฉาดกล้ารังสีบดเงา

ผิวพรรณเดียวโดยแท้    ผิดแต่ความคิดต่างเก่า
มิสมยอมการมอมเมา     จึงถูกป้ายเขลาอาชญา

เป็นได้แค่เพียงคนโทษ    ถูกลดต่ำชั้นขี้ข้า
เหี้ยมโหดกดขี่บีฑา         อย่าหาสิทธิ์เสรี

รุ่งศิลา