กวี

สายรุ้งเสรี


ตัวรุ้งเรียวเดิมบนฟ้า           ฉาบทอเมฆาก้อนเก่า
หยาดฝนพรมมาแผ่วเบา    หักเหแสงเงาทาบทา

พื้นผิวเดียวเดิมโดยแท้     ต่างแค่กำแพงแน่นหนา
สูงใหญ่คลุมครอบอาณา  เคร่งครัดอาญาควบคุม

อยากเป็นดังเช่นปักษา    เหินฝ่าเมฆาอ่อนนุ่ม
หลีกหลบบีฑากุ้มรุม        รวมกลุ่มอิสระเสรี

ตัวรุ้งดุจเดิมบนฟ้า       อ่อนล้าประกายแสงสี
มิอาจทานแสงสุรีย์      ฉาดกล้ารังสีบดเงา

ผิวพรรณเดียวโดยแท้    ผิดแต่ความคิดต่างเก่า
มิสมยอมการมอมเมา     จึงถูกป้ายเขลาอาชญา

เป็นได้แค่เพียงคนโทษ    ถูกลดต่ำชั้นขี้ข้า
เหี้ยมโหดกดขี่บีฑา         อย่าหาสิทธิ์เสรี

รุ่งศิลา

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.