กวี

เทวานุภาพ อานุภาพอันลึกลับ


39401670_270776347078137_3769560978857918464_n

ขุนเขาสูงตระหง่าน ไร้ความหมาย
จิตวิญญาณเสรีไทยสิสูงค่า
ในหุบเหว ความสิ้นหวัง อวิชชา
ผู้สุดยอดโลกาอยู่เหนือกาล

มหานที อันราบเรียบ สงบนิ่ง
ไหลลึกยิ่ง ทรงพลัง มหาศาล
ระดับลึก เกรี้ยวกราด มหากาฬ
จักขยี้พละพาล ผงธุลี

ทุกขณะ แตกดับ สูญสลาย
ขณะใหม่เกิดท้าย ขึ้นแทนที่
กระบวนการ หลักเหตุผล กฎเกณฑ์มี
เฟืองจักรกล หมุนขับขี่ ยนตรกาล

กาลเพลา ฤาเจ้านายผู้ร้ายกาจ
ทุรราชไทสมัย ภัยล้างผลาญ
อายุขัย อานุภาพ เกินทัดทาน
ยิ่งยืนนาน ยิ่งกร้าวกร้าน ยิ่งทารุณ

ธรรมชาติหาเข้าใจได้โดยเขลา
ใช่เทวา นุภาพเจ้า มาเกื้อหนุน
จึงเซ่นสรวง ปวงพลี ที่การุณ
ไร้บุญคุณ อำนาจ ลึกลับใด

รุ่งศิลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.