บทความ

คสช.-กกต. -สัปเหร่อ เลี้ยงผี กะหรี่เลี้ยงซ่อง


คสช.-กกต. -สัปเหร่อ เลี้ยงผี กะหรี่เลี้ยงซ่อง
สมยศ พฤกษาเกษมสุข

 

สกู๊ป-ป.วิอาญา-728x410

วันที่ 16พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)ผ่อนผันและขยายเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงดำเนินการต่อไปตามหน้าที่ได้ และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้นไปจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนป้องกันกำรกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติหรือราชการแผ่นดิน อีกทั้งยังระบุในข้อ 3 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ ได้อีกด้วย

อ้าปากออกมาก็เห็นใส้ติ่ง – ใส้เน่า ของคณะรัฐประหาร   พรรคการเมืองต่างๆจึงดาหน้าออกมาถล่มกกต.กันเต็มที่ .คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนี้ว่า  . เป็นการใช้อำนาจแทรกแซงอย่างเห็นได้ชัด ต่อการทำหน้าที่ของ กกต. .แค่เริ่มต้นเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ยังเกิดปัญหาการใช้อำนาจรัฐ และการเอารัดเอาเปรียบ แล้ว   ดังนั้น จึงฝาก กกต.ให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์พรรคใดพรรคหนึ่ง และเชื่อว่าการออกคำสั่งครั้งนี้ทำเพื่อพรรคการเมืองที่อยู่ข้างตนเองได้ประโยชน์ เป็นเรื่องน่าห่วงใยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่ใช่หน้าที่ของ คสช.จัดการเลือกตั้ง แต่เป็นหน้าที่ของ กกต.โดยตรง ที่สำคัญ คสช.ตัดสินใจแทน กกต.ได้อย่างไรว่า กกต.ไม่ได้รับฟังการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เป็นการใช้มาตรา 44 นิรโทษกรรมให้ คสช.ที่กระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดรัฐธรรมนูญ ละเมิดระเบียบ กกต.ที่ออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนิรโทษกรรม กกต.และเจ้าหน้าที่ การออกคำสั่ง คสช.นี้เปรียบเหมือนการปฏิวัติอีกครั้ง เพราะคำสั่ง คสช.อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ อยู่เหนือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คสช.ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง

นายชัยเกษม นิติสิริ อดีต แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คำสั่งแบบนี้เอื้อให้คนที่จะลงเลือกตั้ง ส.ส.ในฝ่ายตัวเองที่เตรียมตัวได้ทัน ขยายเวลาให้ กกต.รื้อแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ขยายเวลาเพื่อสรรหาผู้สมัครได้ทัน เพราะเดิมทีกำหนดผู้ที่จะลงเลือกตั้ง ส.ส.ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคภายในวันที่ 26 พ.ย.เมื่อเขียนแบบนี้เท่ากับขยายเวลาสรรหา แสดงถึงความไม่พร้อมของบางพรรค และรับรองจะมีคำสั่งลักษณะแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเมื่อคิดอะไรออก พอถึงเวลาก็มาบอกว่าทำตามกฎหมายสามารถออกคำสั่งได้มีรัฐบาลใหม่

ถึงแม้การเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2562 แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลจะขยับเลื่อนการเลือกตั้ง เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นอีกครั้งย่อมนำความไม่พอใจมาสู่พรรคการเมืองและประชาชนที่ตั้งใจเฝ้ารอการเลือกตั้ง ที่สำคัญจะกระทบต่อความเชื่อมั่นจากนานาชาติ จนกระทั่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงได้ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลเผด็จการทหารก็ได้ใช้เล่ห์เพทุบายเลื่อนการเลือกตั้งออกไปถึง 4 ครั้งแล้ว และเช่นกันโอกาสการเลื่อนการเลือกตั้งเป็นไปได้ดังที่นายจตุพร พรหมพันธ์จตุพร” ได้ออกมาพูดว่า เลือกตั้ง 24 กพ.62 ไม่เกิดขึ้นแน่นอน100% จี้ ให้คสช.-กกต. พูดความจริงออกมา  วอน ประชาชนชนมองข้ามความรู้สึกถูกหลอก ห่วงสถานการณ์การเมืองบานปลาย ประเทศไทยจะเดินไปไม่ถึงการเลือกตั้ง

อันที่จริงกกต.ที่มีนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน มาจากการแต่งตั้งที่มีที่มาจาคณะรัฐประหาร คสช. จึงไม่ใช่องค์กรอิสระที่แท้จริง แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเผด็จการทหารการเลือกตั้งครั้งนี้จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของคสช.อย่างปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเผด็จการทหารมีความปรารถนาจะสืบทอดอำนาจ  ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่เสรี  ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใสและไม่มีหลักประกันจะนำมาสู่รัฐบาลประชาธิปไตยได้เลย

การคาดหวังกกต.ให้จัดการเลือกตั้งกำหนดวันแน่นอนและชัดเจน เป็นการเลือกตั้ง เสรีเป็นธรรม จึงเป็นการคาดหวังลมๆแล้งๆ ภายใต้ระบอบเผด็จการ  ความสัมพันธ์ของ กกต.กับ คสช.จึงเป็นความสัมพันธ์แบบที่เรียกว่า สัปเหร่อ เลี้ยงผี กะหรี่เลี้ยงซ่อง คือ ต่างอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีไว้ก็เพียงแค่พิธีกรรมการเลือกตั้งไว้หลอกลวงชาวโลก  ในลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบการเลือกตั้ง เพื่อหวังสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารต่อไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

twoland5

“สองแผ่นดิน” รวมบทกวีในคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2554-2561 คำนิยมโดย วัฒน์ วรรลยางกูร กวีนอกราชอาณาจักร  ราคา 150 บาท  ค่าส่ง 20.00 บาท รวม 170 บาท  สั่งซื้อด้วยการโอนเงิน 170.00 บาท ในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 198-0-12736-0  ส่งสลิป และแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง Email มาที่ editor@prakaifai.com  หรือโทรศัพท์มาที่ 065-557-5005