ข่าว

การณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง “ สิรภพ กรณ์อรุษ “


freesiripop006.jpg

การณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง “ สิรภพ กรณ์อรุษ “

Free Siripop Free all political prisoners in Thailand

สิรภพ  กรอรุษ  วัย 55 ปี เป็นนักเขียนและกวีการเมืองได้แสดงความคิดเห็น ต่อต้านการรัฐประหารเป็นที่รู้จักและโด่งดังใน  Social Medias  ตั้งแต่ปี 2549 จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อมีการรัฐประหารครั้งที่สอง  รัฐบาลทหารได้ออกหมายเรียกให้สิรภพ กรณ์อรุษ ไปรายงานตัว แต่เขาไม่ยอมไป  ได้หลบหนีและถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  เขาถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่ง คณะรัฐประหาร และกระทำความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา 112 โดยการเขียนข้อความในเว็บไซต์ 3 ข้อความ  คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลทหาร ระหว่างถูกคุมขังตัว เขาได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมว่าการกระทำของคณะรัฐประหารมีความผิดฐานเป็นกบถ  โค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ศาลยุติธรรมสั่งยกฟ้อง ระหว่างถูกคุมขังเป็นเวลากว่าสี่ปีแล้ว  เขาขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี  ถึง 7 ครั้งแต่ศาลทหารไม่อนุมัติการประกันตัว

  • ศาลทหาร โดยปกติ มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นทหารเท่านั้น แต่หลังการรัฐประหาร 2557 คสช.ได้ประกาศกฎอัยการศึกออกคำสั่ง ให้ คดีขัดต่อคำสั่งคสช.และคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขึ้นศาลทหารซึ่งเป็นศาลเดี่ยว ไม่สามารถอุทธรณ์ ฎีกาได้เลย ตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลเป็นข้าราชการทหาร  มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ทรงมอบพระราชอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาระบุว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” นักวิชาการนิติศาสตร์เห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีขอบเขตกว้างมาก ไม่ชัดเจน และมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ  เป็นกฎหมายไม่เป็นธรรม  กลายเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านการแสดงความคิดเห็น  ปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจำนวน  หลังการรัฐประหาร2557-2559 มีผู้ถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังเป็นจำนวน 111 คน(BBC27มค.2017)

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เพิ่มมากขึ้น และมีการพิพากษาลงโทษอย่างรุนแรง ในช่วง 3 ปีมีคนถูกสอบสวนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ย้ำทางการไทยต้องแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (ICCPR)(BBC13มิย.2017)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการดำเนินคดีอาญาทุกรูปแบบต่อบุคคล รวมทั้งปล่อยผู้ที่ถูกจับกุมหรือต้องโทษจำคุก ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ(BBC-11มิย.2017)

สิรภพ กรณ์อรุษ ถูกนำตัวสู่การพิจารณาของศาลทหาร ฝ่ายโจทก์มีการระบุพยานที่จะสืบจำนวนทั้งหมด 10 ปาก ส่วนฝ่ายจำเลยจะสืบทั้งหมด 3 ปาก ระหว่างการคุมขัง เป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน  มีการไต่สวนสืบพยานโจทก์ไปได้ทั้งหมดเพียง 3 ปาก ในคดีนี้ อัยการทหารยังแถลงขอให้ศาลพิจารณาเป็นการลับ ผู้สังเกตการณ์คดีโดยทั่วไปไม่สามารถเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ และไม่ให้มีการเผยแพร่สำนวนคำฟ้องตลอดจนรายงานความคืบหน้าการไต่สวน

สิรภพ กรณ์อรุษ เคยทำงานรับเหมาก่อสร้างเลี้ยงดูครอบครัว มีบุตร 3 คน  ภรรยาแยกทางกับเขา ระหว่างถูกจับกุม ลูกสองคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อให้ลูกสาวอีกหนึ่งคนได้เรียนหนังสือ สิรภพสูญเสียอาชีพการทำงาน และครอบครัวต้องพังทลายลงไป  ในปี 2557 ทหารได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักและนำตัวลูกทั้งสามของเขาไปยู่ในค่ายทหาร ในขณะที่เขาถูกคุมขังเป็นนักโทษการเมือง ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายเป็นเวลายาวนานถึง 4 ปี 5 เดือน เขาปรารถนาจะต่อสู้คดีเพื่อยืนยันในสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความบริสุทธิ์เนื่องจาก บทความและกวีที่เขาเขียนถึงนั้น เป็นเพียงการใช้สำนวนและการใช้ภาษาเป็นกวีศิลป์ที่วิจารณ์การเมืองเท่านั้น  แต่การถูกคุมขังในเรือนจำทำให้เขาไม่ได้รับความสะดวกที่จะต่อสู้อย่างเที่ยงธรรมได้ เป็นการคุมขังบุคคลตามอำเภอใจ (Arbitrary Detention)  และ เป็นการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้การปกครองเผด็จการทหาร อันเป็น การละเมิดสิทธิของเขาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จึงขอให้ประชาชนทั้งในประทศและนานาชาติ  องค์กรสิทธิมนุษยชน และผู้รักความเป็นธรรม เพื่อร่วมกันปฏิบัติการ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

หนึ่ง   ส่งจดหมายของท่าน (ดูตัวอย่างจดหมาย)เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายสิรภพ กรณ์อรุษ ไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ที่อยู่ :ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  Email :  spmwebsite@thaigov.go.th  – ขอได้โปรดส่งสำเนาจดหมายของท่านมาที่      editor@prakaifai.com       

สอง  ส่งจดหมายหรือการ์ดเป็นกำลังใจ ไปที่ นายสิรภพ กรณ์อรุษ  33 เรือนจำพิเศษกรุงเทพ   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ตัวอย่าง จดหมาย

เรื่อง   ขอให้นายสิรภพ กรณ์อรุษ ได้รับการประกันตัว

เรียน นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตามที่คณะรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and Order (NCPO) ได้จับกุมนายสิรภพ กรณ์อรุษ   นักเขียนและกวี การเมือง     ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 คุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ  ดำเนินคดีใน ศาลทหาร ด้วยข้อหาขัดคำสั่งคสช.และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือ มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา เป็นการคุมขังเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยการไต่สวนของศาลทหารยังไม่แล้วเสร็จ  ซึ่งนายสิรภพ กรณ์อรุษได้ขอการประกันตัว แต่ศาลทหารไม่อนุมัติ    โดยที่การไต่สวนของศาลทหาร เป็นไปอย่างเชื่องช้า  ดังนั้นการคุมขังนายสิรภพ จึงเป็นการคุมขังตามอำเภอใจ( Arbitrary Dentention )  ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนของการต่อสู้คดีให้ได้รับความเที่ยงธรรม   เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น

ข้าพเจ้าในนามของ           ………………………….  จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ซึ่งมาจากคณะรัฐประหาร  ให้ปล่อยตัวนายสิรภพ กรณ์อรุษ  โดยการให้การประกันตัวเพื่อจะได้ ต่อสู้คดี โดยไม่มีเงื่อนไขทันที  และขอให้มีแก้ไขมาตรา 112 ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล  ขอให้ท่านได้แจ้งผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

“ ปล่อยนักโทษการเมือง นำผู้ลี้ภัยกลับบ้าน “