ข่าว

คนไทยในยุโรป ค้านศาลรธน.ยุบพรรค ท.ษ.ช.


จดหมายเปิดผนึกถึงศาล​รัฐธรรมนูญ​

14 กุมภาพันธ์  2562

เรียนประธานศาลรัฐธรรมนูญ​

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคดียุบพรร​คไทยรักษาชาติ Association​ des Démocrates​Thaïlandais​ Sans Frontières เป็นสมาคมคนไทยเพื่อประ​ชาธิปไตย ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

ก่อนอื่น ขอวิจารณ์​คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​(กกต.)​ ที่รีบมีมติชี้ความผิดของพรรคไทย​รัก​ษาชาติ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ​สั่งยุบพรรคดังกล่าว โดยมิได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการตรวจสอบขององค์การอิสระ และกระบวนการยุติธรรม​ อาศัยแต่พระบรมราชโอการ 8 กุมภาพันธ์​และหนังสือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี​ของพรรคไทย​รัก​ษาชาติ เป็นพยานหลักฐาน มิได้สอบสวนจากคณะกรรมการบริหารพรรค และคุณอุบลรัตน์​ มหิดล ไปให้ปากคำ แสดงให้เห็นว่า กกต.ทำตัวเป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการที่ต้องการยุบนี้ก่อนการเลือกตั้ง

1.พรรคการเมืองเป็นองค์การ​ทางการเมืองของประชาชน เป็นสถาบันและกลไกสำคัญหนึ่งของการดำเนินระบอบประชาธิปไตย โดยหลักการ ไม่ว่าศาลใดๆ หรือรัฐบาลจะยุบพรรคการเมืองอย่างง่ายๆ มิได้ยิ่งช่วงมีการเลือกตั้ง จะกระทำมิได้ เพราะ​พรรคการเมืองเป็นผู้กระทำสำคัญที่สุดในการเลือกตั้ง และขัดกับหลักการเลือกตั้ง เสรี และยุติธรรม

2.ศาลรัฐธรรมนูญ​จะต้องไม่รับพิจารณาคดียุบพรรคนี้ เพราะการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี​ เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรค​การเมือง มิได้เป็นการกระทำปฎิปักษ์​กับระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์​เป็นประมุข แล้วก็คุณอุบลรัตน์​ มหิดล มิได้มีฐานันดรศักดิ์​เป็นเจ้าหญิง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

3.ุถ้าศาลรัฐธรรมนูญ​ยังรับคดีนี้ จะต้องดำเนินตามวิธีพิจารณาข องศาลรัฐธรรมนูญ​ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องร้อง คณะกรรมการ​พรรคไทย​รัก​ษาชาติ และคุณอุบลรัตน์​ มหิดล แุถลงชี้แจงข้อเท็จจริง​ แสดงหลักฐาน​พยานอย่างครบถ้วน

4.ศาลรัฐธรรมนูญ​เป็นศาลสูงสุด​ทางการเมือง จะต้องยึดหลักการความเป็นอิสระ​ เป็นกลาง และประชาธิปไตย​ ในการพิจารณาคดี ควรเปิดโอกาส​ให้​ให้ประชาชนรับฟัง และแสดงความคิดเห็นได้
จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

จรัล ดิษฐาอภิชัย
ประธานสมาคมฯ

ศาลรธน. (1)