ข่าว

พลังใหม่เอเชียอาคเนย์ ( Force of Renewal South East Asia : FORSEA)


พลังใหม่เอเชียอาคเนย์ ( Force of Renewal South East Asia : FORSEA)
< ตอน2>

20190215_202648

ดร. Maung Zarni นักวิชาการ และนักสิทธิมนุษยชน ชาวเมียนมา ได้กล่าวไว้ว่า คนเราเกิดมาเป็นคนเท่ากัน เสมอภาคกัน มีเลือดเนื้อความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ด้วยต่อมาเกิดรัฐชาติและชนชั้น ก่อให้เกิดความแตกต่าง แม้แต่ความเชื่อทางศาสนาต่างเกิดขึ้นมาในภายหลัง ทำให้เกิดการกดขี่และความรุนแรง เขามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงที่มีต่อชาวโรฮิงยา เพราะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ ที่ทุกประเทศต้องให้ความสนใจในขณะนี้

คณะของเรา เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลและ สรัญญา แก้วประเสริฐ ได้มีโอกาสสนทนาเป็นการพิเศษกับ Tian Chua รองหัวหน้าพรรคยุติธรรมประชาชน (People Justice Party) ของมาเลเซีย เล่าให้เราฟังอย่างออกรส เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์และการสละราชสมบัติของกษัตริย์มาเลเซียตามที่เป็นข่าวเร็วๆ นี้

มาเลเซียมีทั้งหมด 13 รัฐ รัฐที่มีกษัตริย์ปกครองมี 9 รัฐ ทุก 5 ปี ใน 9 รัฐนี้จะมีการโหวตเลือกกษัตริย์ของกษัตริย์ หรือ King of King

หลายท่านคงทราบแล้วว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กษัตริย์โมฮัมหมัดที่ 5 ของมาเลเซีย สละราชสมบัติหลังจากครองราชย์มาได้ 2 ปี

ในความเป็นจริงกษัตริย์พระองค์นี้ใช้ชีวิตเพลย์บอย ใช้เงินภาษีประชาชน ไม่ทำงาน ไม่มาประชุม เวลาประชุมก็แสดงออกถึงการไร้ซึ่งภาวะผู้นำ ไม่ยอมเซ็นเอกสารของทางราชการ ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้( FB: sarunya kaewprasert )

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลมหาเธร์จึงบังคับให้พระองค์สละราชสมบัติ แต่ตามข่าวกระแสหลัก เราทราบแต่เพียงว่าพระองค์สละราชบัลลังก์เพราะปัญหาสุขภาพ

ปัจจุบันชาวมาเลย์เซียไม่ได้ให้ความสนใจต่อกษัตริย์มากนัก ไม่เคยมีการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  รัฐบาลมาเลย์ควบคุมอำนาจกษัตริย์ด้านงบประมาณ จัดระบบกษัตริย์ให้มีประจำแต่ละรัฐ และกษัตริย์ส่วนกลางให้มีการโหวต และมีการหมุนเวียนกันเป็นทุก 5 ปี  และในด้านอำนาจ จำกัดระยะเวลาหาก ไม่ลงนามในกฎหมายนั้นในสองสัปดา์ก็ให้กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ได้เลย   จนกษัตริย์หมดความหมายลงไปมาก  ในขณะที่กองทัพขึ้นต่อรัฐบาล อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและถูกจำกัดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ตำรวจเป็นหลักรักษาความสงบเรียบร้อย   มาเลย์เซียใช้วิถีทางการทูตแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านและ สร้างสันติภาพประสพผลสำเร็จมานับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ  โดยที่ไม่เคยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเลย

รัฐบาลมหาเธร์ ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ด้านการศึกษา สาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจ จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมราคาพลังงาน ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ราคานำ้มันจึงไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับของประเทศไทย ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ สร้างหลักประกันรายได้ให้คนงานอีกด้วย

20190216_11411820190216_133710