บทความ

แก่นแท้ทางชนชั้นอนาคตใหม่จากกรณี#สส.ตลาดล่าง


งานศพ4

จากกรณี นายทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล หรือ เบสท์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 29 กรุงเทพฯ พรรคอนาคตใหม่ ได้ทวีตข้อความ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ว่า “เป็น ส.ส.หรือพระครับ วิ่งรอบออกงานศพขนาดนั้น #สส.ตลาดล่าง” เป็นทัศนคติสะท้อนลักษณะทางชนชั้นได้เป็นอย่างดี  กล่าวคือ โดยลักษณะตลาดล่างและตลาดบน เป็นกลุ่มเป้าหมายทางชนชั้นที่ชัดเจน ตลาดบนในความหมายทางการตลาดก็คือกลุ่มคนที่อำนาจการซื้อ หรือจัดได้ว่า เป็นผู้มีอันจะกิน มีฐานะการเงินดีเพียงพอจะซื้อสินค้า ที่มีราคาแพง อันจะนำผลกำไรมาสู่ผู้ประกอบการได้ จัดได้ว่าเป็นชนชั้นผู้มั่งคั่ง อยู่ส่วนบนของสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ส่วนตลาดล่างในความหมายทางการตลาด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีอำนาจซื้อมาก เป็นกลุ่มคนยากจนที่มีรายได้น้อย จึงไม่สามารถเลือกที่จะบริโภคสินค้าราคาแพงได้ จำเป็นต้องเลือกบริโภคสินค้าราคาถูก เป็นชนชั้นผู้ยากไร้ อยู่ส่วนล่างของสังคม ผู้ประกอบการมักจะผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ แต่เนื่องจากตลาดล่างนั้น แม้เป็นกลุ่มมีรายได้น้อยแต่ มีปริมาณมากกว่า การเลือกตลาดล่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตที่สามารถทำกำไรและสะสมทุนได้มากเช่นกัน

ทัศนะการตลาดแบบนี้สะท้อนตัวตนที่เป็นทุนสามานต์ ที่คิดอยู่เพียงประการเดียวคือ แสวงหากำไรสูงสุดและสะสมทุนให้มากที่สุด ซึ่งหมายถึงการกดขี่เอารัดเอาเปรียบ ทั้งในด้านการผลิตที่ต้องเอาเปรียบพวกแรงงานให้มากที่สุด คือให้ทำงานให้มากแต่จ่ายค่าจ้างให้น้อย และเอาเปรียบผู้บริโภคคือ ขายสินค้าราคาแพง แต่เป็นสินค้าต้นทุนต่ำ  หรือ เป็นสินค้ามายาภาพที่ถูกปรุงแต่งด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ คือ คุณภาพสินค้านั้นไม่ได้ดีจริงสมราคาแต่ดูดีได้ เพราะไปสร้างความเชื่อให้กับผู้บริโภคสินค้า

งานศพ งานบวช งานแต่งเป็นวิถีชุมชนของคนจนที่มีความผูกพันต่อกัน จึงมีคุณค่าความหมายทางวัฒนธรรม การใส่ซอง เป็นการแสดงออกที่มีลักษณะของการเกื้อกูลต่อกัน ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การตลาด ไม่มีผลต่อการซื้อเสียงทางการเมือง การดำเนินงานทางการเมืองด้วยวิธีการคิดทางการตลาด มันสะท้อนลักษณะทางชนชั้นโดยตัวของมันเอง การมองว่านักการเมืองที่ไปงานศพ งาน บวช งานแต่งของชาวบ้านนั้นเป็นการหาสียงที่อาศัยตลาดล่าง เท่ากับเป็นมุมมองจากชนชั้นนายทุนผู้มั่งคั่ง ที่คิดจะเอาเปรียบชนชั้นผู้ยากไร้ในสังคม การเลือกเอาชนชั้นบนของสังคมเป็นจุดยืนที่อยู่เคียงข้างผลประโยชน์ของพวกนักค้ากำไรในระบบตลาด ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม เพื่อประโยชน์ของบรรดาผู้มีจะกินมากกว่า ผู้ยากไร้ในสังคม เป็นการมองของผู้อยู่บนยอดปิรามิดมาสู่ฐานปิรามิดของสังคม และยิ่งอาศัยการตลาดมาเป็นอุดมการณ์ชี้นำเช่นนี้ก็ยิ่งสะท้อนตัวตนที่แท้จริงในฐานะนักการตลาดในระบบเศรษฐกิจค้ากำไร ดังนั้นวาทะกรรมที่ว่า เพื่อคนชายขอบ เพื่อชนชั้นแรงงาน เกษตรกร นั้นเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นเพียงเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ หาใช่เป็นอุดมการณ์หรือเป็นจุดยืนทางการเมืองที่แท้จริงไม่

การเป็นคนรุ่นใหม่จึงไม่พอเพียงต่อการเป็นนักการเมืองคุณภาพที่เป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยได้ เพราะนั่นมันแค่อายุตัวเลขน้อย เป็นได้แค่ นักการเมืองสวะเมื่อวานซืน   หน้าตาที่ปรุงแต่งและเครื่องแต่งกายแบบคนรุ่นใหม่มันก็แค่รูปแบบกระพี้ ไม่ใช่แก่นแท้ เนื้อในที่เป็นจริง แต่ทัศนะทางชนชั้นและการแสดงออกมันบอกตัวตนและแก่นแท้ได้ดีกว่าสิ่งใด

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2.6.62   

 

twoland5

“สองแผ่นดิน” บันทึกเรื่องราวเป็นกวีศิลป์แห่งความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด ความหวังและการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ควรค่าต่อการเป็นเจ้าของ  คำนิยมโดยวัฒน์ วรรลยางกูร กวีกบถนอกราชอาณาจักร  รายได้สนับสนุนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมือง นำผู้ลี้ภัยกลับบ้าน  ราคา 150 บาท  ค่าส่ง 20.00 บาท รวม 170 บาท  สั่งซื้อด้วยการโอนเงิน 170.00 บาท ในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 198-0-12736-0  ส่งสลิป และแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง Email มาที่ editor@prakaifai.com  หรือโทรศัพท์มาที่ 065-557-5005