ข่าว

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นำ 228 รายชื่อยื่นหนังสือฝ่ายค้าน ทวงความยุติธรรม


นายสมยศ พฤษาเกษมสุข พร้อมด้วย ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ แกนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นำรายชื่อบุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 228 รายชื่อ อาทิเช่น สรัญญา แก้วประเสร็ฐ วนิชา อุดคำเที่ยง บุญส่ง นาคภู่ นายพิธาน ทรงกัมพล สนานจิตต์ บางสพาน เซีย ไทยรัฐ ทองธัช เทพารักษ์ จอม เพชรประดับ พรส เฉลิมแสน นายประสิทธิ์ ยอดโค้น เข้ายืนหนังสือต่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านมีรังสิมันต์ โรมและ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว มารับหนังสือ เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำที่เป็นอาชญากรรมของรัฐและเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากตลอด 5 ปีทีผ่านมา ไม่สามารถยับยั้งความรุนแรงทางการเมืองและการกระทำต่างๆ ได้ กรณีหมุดคณะราษฎร และอนุสาวรีย์พนักรัฐธรรมนูญสูญหาย ถือเป็นการทำลายคุณค่าประชาธิปไตยทำลายสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ในขณะที่การอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมือง 8 คน การลอบทำร้ายนักกิจกรรมประชาธิปไตย 3 คน เป็นการทำลายชีวิต เลือดเนื้อของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ จึงเชื่อว่าความรุนแรงทางการเมืองที่กระทำต่อทั้งวัตถุสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และต่อชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนทั้งหมดนี้เป็นอาชญากรรมของรัฐ
นายสมยศกล่าวด้วยว่า ในส่วนกรณีการทำร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 3 คน ที่ยังไม่สามารถดำเนินการจับกุมคนร้ายได้ ขอเรียกร้องให้ พล.ต.อ.จักร์ทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ดำเนินการจับกุมคนร้ายมาลงโทษให้ได้ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ ขอให้ ผบ.ตร.ลาออกจากตำแหน่งทันที เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อสอบถามว่าหากจับกุมคนร้ายไม่ได้ และผบ.ตร.ไม่ลาออก ทางกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจะทำอย่างไรต่อไป นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตอบว่า การลาออกเป็นการแสดงสปิริตที่ดีงาม เมื่อตำรวจมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดแต่จับกุมคนร้ายไม่ได้ จะดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปได้อย่างไร อยู่ไปก็น่าละอายยิ่ง ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มข้นและบรรลุผลให้ได้
IMG_6350.jpg

กลุ่มมิถุนาประชาธิปไตย
166/23 ณัฐกานต์ 3 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพ 10220
โทร. 065-557500 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการกระทำที่เป็นอาชญากรรมของรัฐและเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน

กรณีหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญสูญหาย เป็นการทำลายคุณค่าประชาธิปไตยทำลายสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ในขณะที่ การอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมือง 8 คน การลอบทำร้ายนักกิจกรรมประชาธิปไตย 3 คน เป็นการทำลายชีวิต เลือดเนื้อของประชาชน เกิดขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจไม่มีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายและไม่อาจให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้จึงทำให้เชื่อได้ว่า ความรุนแรงทางการเมืองที่กระทำทั้งต่อวัตถุสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และต่อชีวิตเลือดเนื้อประชาชนทั้งหมดนี้เป็นอาชญากรรมของรัฐ อันจะนำมาซึ่งความไม่มั่นคงปลอดภัยของประชาชน เป็นภัยคุกคามประชาชน เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นภัยอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ย่อมทำให้ประเทศไทยมีภาพพจน์เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ส่งผลไม่ดีต่อการท่องเที่ยว การลงทุน ย่อมสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ-สังคมอย่างรุนแรงในภายภาคหน้า

การหยุดยั้งความรุนแรงทางการเมืองและการกระทำป่าเถื่อนทั้งหมดดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รักษาความมั่นคงของบ้านเมืองเพื่อเป็นการยับยั้งเหตุใดๆ ที่ก่อผลกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ข้าพเจ้าตามรายชื่อจำนวน 228 คน   จึงขอเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการยื่นญัตติเร่งด่วนและขอให้ประธานสภานายชวน  หลีกภัย บรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วนทันที ทั้งนี้รวมทั้งให้มีการเปิดอภิปรายและมีมติไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่อาจปกป้องทรัพย์สินที่เป็นมรดกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าประชาธิปไตย ปล่อยให้มีการทุบทำลายและสูญหาย มีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้กับการอุ้มฆ่าอย่างทารุณโหดร้ายเกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยการเมืองจำนวน 8 คน รวมทั้งการทำร้ายนักกิจกรรมประชาธิปไตย 3 คน คือ นายเอกชัย หงส์กังวาน นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ และ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว

เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทย ขอเรียกร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ดำเนินการจับกุมคนร้ายและผู้กระทำความผิดให้ได้ภายใน 15 วัน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคลากรภายในรัฐ หรือเป็นการกระทำของผู้มีอิทธิพล หากไม่จับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ขอให้ลาออกจากตำแหน่งทันที เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 1. สมยศ พฤกษาเกษมสุข  กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
 2. สรัญญา แก้วประเสร็ฐ     นักวิชาการ ม.มหิดล
 3. ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ          ผศ.ภาควิชาภูมิทัศนสถาปัตยกรรม มก.
 4. วนิชา อุดคำเที่ยง          ครู สพป.ขอนแก่น
 5. บุญส่ง นาคภู่                  ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ
 6. วีรวรรณ​ มานะกุล​ อาจารย์​ มหาวิทยาลัย​ฮอกไกโ​ด​
 7. นายพิธาน ทรงกัมพล                    ศิลปินเพื่อประชาธิปไตย
 8. เกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา –                สนานจิตต์ บางสพาน นักหนังสือพิมพ์
 9. ศักดา แซ่เอียว (เซีย) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 10. ทองธัช เทพารักษ์ การ์ตูนนิสต์การเมืองต่อต้านเผด็จการ
 11. จอม เพชรประดับ               สื่อมวลชน  Thai Voice
 12. ภัทรจิต โชติกพณิช               นักบริหารการศึกษา
 13. สุวรรณา ตาลเหล็ก   กลุ่ม มิถุนาประชาธิปไตย
 14. อาภรณ์รัตน์ บุญชัย                 กลุ่ม มิถุนาประชาธิปไตย
 15. มนัส แกล้ววิกย์กิจ  กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
 16. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ประชาชน
 17. นายประสิทธิ์ ยอดโค้น        สหภาพแรงงานปู่เจ้าสมิงพรายและใกล้เคียง
 18. พรส เฉลิมแสน ชมรมคณะราษฎร์
 19. เยี่ยมยอด ศรีมันตะ กลุ่มสังคมนิยมประช่าธิปไตย
 20. อิทธิกร ปัญตยัง กลุ่มสังคมนิยมประช่าธิปไตย
 21. ทองสืบ ประสาธน์สุวรรณ กลุ่มสังคมนิยมประช่าธิปไตย
 22. สุรพล ภิญโญ กลุ่มสังคมนิยมประช่าธิปไตย
 23. เอกธนา บุบผาลิตร                กลุ่มสังคมนิยมประช่าธิปไตย
 24. ดร.มณียา เอนเจิ้ลคิง  นักวิชาการ
 25. ชัยนรินทร์​ กุหลาบ​อ่ำ              นักการเมือง
 26. อาธร​ นวทิพย์สกุล​                  พนักงานเอกชน
 27. วิชญ์พล ญาณะโส                 ประชาชน
 28. วาสนา​ ปัญญา​แก้ว​       แม่บ้าน
 29. กฤตนัย เทพสาย  ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 30. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข            ประชาชน
 31. คมกริช เกิดมั่นคง ประชาชน
 32. อุบลรัตน์​ เพราะ​ดี​ พนักงาน​สปา.
 33. ธัช ธาดา กวี
 34. สุขุมาล งามรัตนกุล       เกษตรกร ปัจจุบันอาศัยอยู่ USA
 35. พิกุล​ แก้วมูลเพชร​ แม่บ้าน
 36. ศรายุทธ​ ศิลา ประชาชน
 37. จงรักษ์ ศรีบุตตะ      แม่บ้าน     เดนมารก
 38. จิรา สุขสำอางค์ ประชาชน
 39. ธีระพล รุ่งขัยไพบูลย์สุข      พ่อค้า
 40. นัทณเอก วิเชียร ประชาชน
 41. ธีรวัฒน์​ ฟังธรรมมงคล ประชาชน
 42. Ratana Nilthumrong  พนักงาน AAA insurance อยู่  USA 🇺🇸
 43. รัตนา​ บายฟอร์ด​  พนักงาน​บริษัท​ Davids Odeel สหราชอาณาจักร​
 44. มิมี่ รัศมี  เกษียณ
 45. กัลป์ยาณิน จันทะเล็ก ประชาชน
 46. ณภัทร วงษ์นุ่น ประชาชน
 47. ศุภรัฐพงษ์ โคตรวงษ์ ผช.ส.ส.เขต5อุดรธานี
 48. จิรโชติ ภูมิสิทธิ์พงษ์ ค้าขาย
 49. Jeng Bovee                                  ประชาชน
 50. ธีรพล พัฒนภักดี                            ธุรกิจส่วนตัว
 51. นายพีระพล​ พระกระนวน​ รับราชการ
 52. วัชรพงษ์ อินทองแก้ว saleman
 53. ไพศาล เชียงทอง ชาวสวนชาวไร่
 54. นางภัณฑิรา ประทุมฝาง  จังหวัดอุดรธรนี
 55. อัมพันธ์ นาวาเงิน                            ลำพูน
 56. ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ​ หงวนสุวรรณ​ ค้าขายครับ
 57. ศิวกร พินโทแก้ว                          ประชาชน
 58. อำนาจ พินโทแก้ว  ขับแท้กซี่ เก้บขยะขาย
 59. น.ส.ศรัญญา ชินวรรธนวงศ์ ค้าขาย
 60. Daowprakaisaeng phola  USA
 61. เยาวลักษณ์ ริลาลม ประชาชน
 62. นายบุญชัย สุรจิตต์ ค้าขาย
 63. ประกอบ วงศ์พันธ์ เกษตรนครพนม
 64. ตองนวล แก้วเกลี้ยง กวี/ เกษตรกร
 65. ประภาพร มีแทน ประชาชน
 66. มลฑา กลัดสิงห์ เขต คลองสามวา
 67. ประณต นิลปราณี ระยอง
 68. พจน์   มีนัก                                 ค้าขาย กทม.
 69. วินิดา เกตุบรรจง ประชาชน
 70. พ.อ.อ.,สุรศักดิ์ สวยลึก ประชาชน
 71. ธนวรรณ​ โชติ​  พนง.เกษียณ​ ค่ะ
 72. ส​ราว​​ทธิ์​ กุล​มธุร​พจน์​ ประชาชน
 73. ถิรายุทธ์ เครือมี เลี้ยงไก่ชน
 74. นงนภัส แซกรัมย์ สมุทรปราการ
 75. ปราณี เทียนศิริ               แม่บ้าน
 76. วุฒิพร อู่อ้น อิสระ
 77. จงกล วงศ์วิวัฒน์ แม่บ้าน
 78. เสถียร เอี่ยมจะโร ปชช.
 79. ดลญพร อรกุล.  ชาวนาชาวไร่
 80. สุทธินันท์ ก๊กมาศ                              ประชาชน
 81. ปรีชา แก้วคำปา                         ประชาชน
 82. มงคล ผลโรจน์ปัญญา ฟรีแลนซ์
 83. พงษ์ศักดิ์ หลายวัชระกุล ข้าราชการบำนาญ  อุดรธานี
 84. เชิดชาย ปรเสริฐสังข์ ประชาชน
 85. กิตติวัฒน์ ทองเลิศลักษณ์  เขตคลองสาน กรุงเทพ
 86. ยสุตมา มหาถาวร ประชาชน
 87. อำไพ สืบชาติ ประชาชน
 88. นพพร มหาถาวร ประชาชน
 89. สุเทพ ลิ้มสมเกียรติ พนักงานบริษัทเอกชน กรุงเทพ
 90. วสุ แก้วปิง ค้าขาย
 91. พระธนวัฒน์ มาดี พระสงฆ์ เชียงราย
 92. นุชจรี เสาร์สุวรรณ์ เชียงราย
 93. พินทอง เอง สวิตเซอร์แลนด์
 94. Jade Ketkham                           กรุงเทพมหานคร​
 95. เอนก ศิริเดช เชียงราย
 96. ศศิเพ็ญ เบญจวิญญู  ค้าขาย
 97. สมชาย แจ่มจันทร์ เชียงใหม่
 98. นายก้องเกียรติ คงคา                       อุทัยธานี
 99. สามารถ สุขคำ                 กาญจนบุรี
 100. นส.เชาวนาถ พุทธิคุณอนันต์                   ประชาชน
 101. สายสุณีย์ คุลณีย์ พรหมประดิษฐ์             สมุทรปราการ
 102. คมลักษณ์ ไชยยะ พระนครศรีอยุธยา ประชาชน
 103. วรางค์ภรณ์ ดวงพันธุ์เลิศ อาชีพ ค้าขาย กรุงเทพ
 104. ฐานิดา​ ใจบุญ​                           ธุรกิจ​ส่วนตัว​
 105. สุวัฒน์ ต้นงาม ประชาชน
 106. วิไลพร บุญมี สัตหีบ
 107. วิไลพร ผ่องคำพันธุ์  ปทุมธานี
 108. ธวัลรัตน์ สันติหิรัญภาค เกษียณอายุ
 109. ศิริโสภา นฤปกร ประชาชน
 110. นันทวัฒน์..เจริญกิจวิชนนท์ ผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 111. สุรพล โทแก้ว.  พนักงานบริษัทเอกชน
 112. อุไรวรรณ วงศ์วัชรา ค้าขาย
 113. เจษฎากร อัชชะ หรองแขม กทม.
 114. ศาศวัต พุดพึ่ง ระยอง
 115. สุรพล ทุมพงค์               ค้าขาย
 116. ยอด บุญอภัย             หนองคาย
 117. ธวัชต์ ชินวงศ                 กำแพงเพชร
 118. ธิราพร โมนน์                ธุรกิจส่วนตัว สระบุรี
 119. อัมพร​ ทำ​คำ​ทอง​                     ประชาชน
 120. พงษ์เทพ อันทปัญญา ประชาชน
 121. Pongthep Pong                         มหาสารคาม
 122. สุดใจวรรณ โสภา                    ประชาชน
 123. นายสุมิตร ศรีนอก                ข้าราชบำนาญ
 124. รัฐสันต์ วัฒนการัณยภาส             ธุระกิจส่วนตัว กรุงเทพ
 125. สมทรง ศรีอาภัย                  ราษฎรษ์ปชต
 126. กษิดิศ ภิญโญ                      พนักงานบริษัทเอกชน
 127. โฆษิต สุระยศ ประชาชน
 128. สมจันทร์ มุลเมืองแสน               สกลนคร
 129. ไหม เพชรนาค                      ประชาชน
 130. รุ่งเรือง สมปอง                        ประชาชน
 131. แผน คีบฟัก ประชาชน
 132. วรศักดิ์ จันทร์ศรีธนชา                ประชาชน
 133. นายธงชัย เนรังสี ประชาชน
 134. บรรจง จันทร์นุ่ม ประชาชน
 135. ชยพล ว่องสกุล                       (ชาวสวน)
 136. Phannipha Booncharean ประชาชน
 137. ณัฐพงษ์ ศิริโสภาพงษ์ ประชาชน
 138. รวิภาสิงห์ หาญศุภรัตน์               ประชาชน
 139. นางศิริ​ลักษณ์​ รัตนา​             ข้าราชการบำนาญ
 140. นายสมรัก ทัศวิล    ประชาชน
 141. ชุติมา ภู่ทองคำ              แม่บ้าน
 142. ประยุทธ์ หลงศักดิ์                    ประชาชน
 143. วิทูลย์ สระสาง                 ขับสองแถว
 144. นายศักดา ศรีสุขคำ           ข้าราชการบำนาญ เชียงใหม่
 145. สมเพ็ชร ดวงมาลา ประชาชน
 146. สมนึก มะตัง ประชาชน
 147. ชนะ มีลย ประชาชน
 148. ว่าที่ร.ต.พรชัย ฉัททันต์เรืองเดชา สมุทรปราการ
 149. สำราญ. อินทนนท          ประชาชน
 150. พิชัย ตั้งคณาวร                      ประชาชน
 151. พิกุล​ เสงี่ยม​งาม​        สวีเดน​
 152. ชยางกูร ธรรมภรณ์           ประชาชน
 153. ร.ต.ต.ไพสิทธิ์ ไวเกษตรกรณ์ บางขุนเทียน
 154. นายนิคม ทิตา ประชาชน             ประชาชน
 155. มหรรคพล วิสาละพลานนท์. ประชาชน
 156. พิมพ์สิริ ปลอดสมบูรณ์          ประชาชน
 157. นาย ธัชพงศ์ สินปาน        ค้าขาย
 158. บุษกร วราวุฒิ        ประชาชน
 159. จันทนา มาลีสกุล ประชาชน
 160. ศักดึ์..ทรัพย์ไพบูลย์ ประชาชน
 161. ชัยสิทธิ์ วงศ์สถาพรชัย ประชาชน
 162. กชกร​ อาณากุล ประชาชน
 163. วรรณ​เพ็ญ​ ขาวผ่อง​              ลูก​จ้าง​ ​
 164. เกรียงศักดิ์ โกกิม             จ.ปทุมธานี
 165. ร.ต.ธวัชชัย ศรีหะวงศ์ ประชาชน
 166. นายสมชาย เหล็กกล้า ประชาชน
 167. ชวลิต พรมแย้มใหญ่              ประชาชน
 168. สุชน สมุทรโคดม                     ประชาชน
 169. ธนดล​ ลักษณะขำมาก​ ประชาชน
 170. สุวิทย์ บุญเต็ม                      ประชาชน
 171. ทวี สารวงค์ ลำปาง
 172. เนตรถา.ห่อทอง​ ประชาชน
 173. พิมพ์นิภา ทองยิ้ม ประชาชน
 174. นิคม​ โ​ส​สว่าง​                          ประชาชน
 175. พูลศรี พลอยสมบูรณ์                ประชาชน
 176. นายนิรันดร์ รจนากิจ ประชาชน
 177. มะลิดา ธรรมปิลันธน์ ประชาชน
 178. เอกวัสส์ พรหมวงศานนท์ ประชาชน
 179. บุษกรอยู่ พิทักษ์ ราษฎร
 180. นายสุธี พลวัฒน์ คนตรัง
 181. สุนันท์ ศรีเมือง                         ข้าราชการบำนาญ
 182. มานพ อู่เฉย                            ประชาชน
 183. ธนพล ก้องเสียง                      ประชาชน
 184. ระ​พีพัฒน์​ ศีติสาร                     ประชาชน
 185. วัชรี ตั้งทรากิตติวงศ์                   ประชาชน
 186. ปิยพร ใหม่คำ  น่าน
 187. ไพศาล พิสดาร                        จังหวัดนครนายก
 188. พรทิมา แก้วหิรัญ  ประชาชน
 189. นรเสฏฐ์ จันทร์เรือง                  ประชาชน
 190. ทวีสุข ใจแสน ประชาชน
 191. นฤชล แถมเมืองปัก ประชาชน
 192. คชาชาญ วรรณพงษ์              ประชาชน
 193. นิภา คุ้มอารีย์       อ่างทอง
 194. ภวจันทร์ ธันยภัทรพงษ์ ประชาชน
 195. นางนงนุช  ชายหาด                จ.จันบุรี
 196. กิตติ จิรกิตตยากร
 197. จาริกา โพธิ์แสง จ.กาฬสินธุ์
 198. โภชฌงค์ ศรีโพธิ์ทอง ชลบุรี
 199. สุริยัน มณีวรรณ ประชาชน ประชาธิปไตย
 200. ประจักษ์ สมตัว                    จ.สมุทรปราการ
 201. สากล อิงคนนท์
 202. ด่านชัย ขุนพิทักษ์ ก.ท.ม
 203. สมชาย เทียรมล
 204. จำเนียร วิพัดเมือง ร้อยเอ็ด
 205. ชูชาติ.ศรีประเสริฐ
 206. มีชัย หวังศุภกิจโกศล  ลพบุรี
 207. กฤษกร กองเพ็ง  ชลบุรี
 208. นาตญา สิงห์ชมภู
 209. อารีรัตน์ ธุลี
 210. วายุ ศรืสวัสดิ์ ประชาชน
 211. ปราโมทย์ ศรีบุระ ขอนแก่น
 212. บุญธรรม ขุนสากล ช่างกุญแจ
 213. นายพงษ์เทพ ธวัชบัณฑิต
 214. เมทินี คำถนอม นนทบุรี
 215. หลัน บุตรเพ็ง
 216. นายประสาน จุนจันทร์
 217. วิไลลักษณ์ ทวีสุขมงคล
 218. หรั่ง มงคลงาม
 219. นายบุญสา….มงคลงาม ประชาชน
 220. นายชูชีพ ธรรมโชติ
 221. สมเกียรติ อร่ามเรือง
 222. นายไสว แก้วลอดหล้า             สกลนคร
 223. วิรัตน์ ศรีสมเคราะห์
 224. กัลยาโลหะบาล
 225. นายพิพัฒน์ ผุยหนองโพธิ์ ประชาชน
 226. ดวงดาว มนต์ดารา
 227. วีระพงษ์ มงคลสุภา ประชาชน
 228. สายทอง สิงห์ทอง
 229. ———————————————————————————————————————————