ข่าว

ขอขอบคุณในความรับผิดชอบทางสังคม บริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์


67319660_2411760685575764_3537708207449309184_n (1)

ขอขอบคุณในความรับผิดชอบทางสังคม บริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์

ทันทีที่บริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์ (Italian-Thai Development: PCL) ได้รับทราบข่าวและการร้องเรียนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสมยศ พฤกษาเกษมสุข ได้มีตัวแทนบริษัท คือ คุณจิรชัย ศิริกาญจนไพศาล คุณรุ่งทิวา จันทราศิลป์ และคุณณัฐกมล ลีบัณฑูรเดช และฝ่ายการเงินได้เดินทางมาพบที่บ้านพัก เมื่อเวลา 16.00 น. เพื่อแสดงความห่วงใยและกล่าวขออภัยในอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่ได้ร้องเรียนไปแล้ว อันเป็นความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์

โดยบริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์ ยินดีจ่ายค่าซ่อมรถให้ทั้งหมดโดยจ่ายตรงต่ออู่ซ่อมรถ “ ช่างตั้น เลขที่ 758 ซ.ประชาชื่น 21 บางซื้อ กรุงเทพ ฯ โดยได้จ่ายทันทีเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาทต่ออู่ซ่อมรถเพื่อให้การซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด และจะจ่ายตามราคาจริงของอู่ซ่อมรถ ระหว่างไม่มีรถขับจะจ่ายให้วันละ 500 บาทจนกว่ารถจะแล้วเสร็จ ส่วนค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บเงินประกันตามพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากเกินกว่านี้ทางบริษัทจะรับผิดชอบจ่ายให้ เป็นอันว่าสามารถตกลงกันได้ และทางบริษัทจะได้ทำสัญญาดังกล่าวต่อไป ที่สำคัญก็คือ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันอุบัติภัย ไม่ให้เกิดกับบุคคลอื่น โดยทันที

จึงขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยที่มีต่อตัวผม และขอขอบพระคุณบริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลล๊อปเมนต์ที่ ดำเนินการทันที โดยไม่ต้องนำคดีสู่ศาล จึงถือได้ว่าบริษัทได้แสดงถึงความมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคมในเบื้องต้น เป็นที่ประจักษ์

สมยศ พฤกษาเกษมสุข (24.7.62)