ข่าว

‘กลุ่ม 24 มิถุนา’ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ‘ยุทธพงศ์’ เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกสว.


68731950_787220541680567_4494247924493975552_n

7 ส.ค.62 – กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เดินทางเข้ายื่นจดหมายและให้กำลังใจ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย หลังได้อภิปรายในช่วงการแถลงนโยบายของรัฐบาล และได้หยิบยกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินออกไปจากห้องประชุม และเกิดการประท้วงระหว่าง นานยุทธพงษ์ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ที่มีการท้าตีท้าต่อยในสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่จึงขอประณามสว.ดังกล่าว เพราะเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเป็นความรุนแรงทางการเมือง โดยเรียกร้องให้พรรคร่วมฝ่ายค้านตรวจสอบมารยาทของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถฟังการอภิปรายประเด็นการทุจริตของรัฐบาลได้จนจบ รวมถึงยังได้เรียกร้องไปถึงสมาชิกรัฐสภาให้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560โดยขอให้มีการแก้ไขให้มีการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาให้เหตุผลว่า ส.ส. ก็มีอำนาจหน้าที่เพียงพอต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งยังเรียกร้องว่าควรให้องค์กรอิสระถูกคัดเลือกมาจากที่ประชุม ส.ส. ด้วย

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยังได้ถือแผ่นข้อความปรากฏรูปภาพของ ผศ.ดร.ประจักษ์ก ก้องกีรติ ว่า สว.แต่งตั้งคือส่วนเกินประชาธิปไตย และภาระทางภาษีของประชาชน ทั้งนี้ทางกลุ่มจะนำเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภากันในโอกาสต่อไป

นายยุทธพงศ์ ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า รับดอกไม้ให้กำลังใจจากตัวแทนกลุ่ม 24มิถุนา ประชาธิปไตย ขอขอบคุณที่กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยมาให้กำลังใจในวันนี้ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ได้รับการติดต่อว่าจะเดินทางมาในวันนี้ในขณะที่ตนเองกำลังอภิปรายในสภา  หลังทำหน้าที่อภิปรายประเด็นทุจริตวันแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พร้อมยืนยัน เดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นแน่

ในวันเดียวกันนี้กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยนำโดยนายเยี่ยมยอด ศรีมันตะจำนวน 20 คน เดินทางมาที่สัปปายะสภา เพื่อแจ้งการดำเนินการเรื่อง การรวบรวมรายชื่อประชาชน 50000 ชื่อ เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขาธิการประธานสภาฯ  มารับเรื่องไว้  เนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีเนื้อหาสาระที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยในหลายประเด็น อาทิ เรื่องระบบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในหมวดที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน มีเจตนาสืบทอดอำนาจจาก คสช. โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา ให้มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน พร้อมขอให้ยกเลิกความในมาตรา 256 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมาตรานี้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยากมาก จึงขอให้เร่งแก้ไข หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป

68776427_727679444359092_8009035493507334144_n (1)

image_big_5d4a5fca5db0b

67815280_1382668938552634_4429059400501559296_n1565154295032-960x0กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
166/23 ณัฐกานต์ 3 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายใหม กทม.10220 โทร.065-5575005

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอชื่นชมและสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริตในสภา
เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

ตามที่ได้เกิดเหตุวิวาทระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในขณะที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายตรวจสอบในประเด็นการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล โดยไม่เชื่อว่าจะทำได้ และกู้เงินมา 2 ล้านล้านนั้นเป็นการกู้มาโกง พร้อมยกตัวอย่างการจัดซื้อรถดับเพลิงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ในปี 62 กว่า 5 พันล้าน ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จอดอยู่ตามจังหวัดต่างๆ โดยที่นายกรัฐมนตรีได้ลุกหนีออกจากห้องประชุมไป จนกระทั่ง นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภาได้ขอประท้วงกล่าวว่า นายยุทธพงศ์ด่ากราดไปหมด เช่น พวกตัวประกอบ 10 บาท มันไม่ไหว จึงเดินไปบอกว่ามาเดี่ยวกันตัวต่อตัวดีกว่ามา และมีสมาชิกในที่ประชุมห้ามเอาไว้ กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ขอชื่นชมและขอสนับสนุนนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตโกงกินของรัฐบาลและนำมาเปิดเผยสาธารณะ จนเป็นเหตุให้มีการประท้วงในสภาและได้มีสมาชิกวุฒิสภาทำการประท้วงในพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดวุฒิภาวะต่อสังคมและยังเป็นการแสดงออกถึงการใช้ความรุนแรงทางการเมืองอีกด้วย

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอประณามพฤติกรรมถ่อยเถื่อนของสมาชิกวุฒิสภาในการท้าตีท้าต่อยในสภาอันทรงเกียรติ เป็นตัวอย่างของบุคคลไร้วุฒิภาวะ อันเป็นผลมาจาก สว.ทำหน้าที่การสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหาร ขอเรียกร้องต่อสส.ฝ่ายค้านในการตรวจสอบมารยาทของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาที่เดินหนี ขณะทีมีการอภิปรายในประเด็นการทุจริตของรัฐบาลและการกล่าวอ้างถึงภารกิจสำคัญของชาตินั้นถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่
กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาให้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยขอให้มีการแก้ไขให้มีการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจาก เป็นกลไกสืบทอดอำนาจเผด็จการ และ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาไว้อีกต่อไปเพราะมีสส.ในสภาถึง 500 คนที่มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝายค้านในการทำหน้าที่นิติบัญญัติได้เพียงพออยู่แล้ว

จึงเรียนมายังสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาและขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบต่อไปและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย