ข่าว แรงงาน

กรรมกรบุกทำเนียบทวงสัญญาค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 425 บาท


20190815_110823

(15.8.62 : 11.00) กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์จำนวน 30 คนจากจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวบัวลอง คำพิฑูรย์ ได้เดินทางมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ได้แถลงนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ว่า” พลังประชารัฐยื่นยันเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400-425 บาทต่อวัน ทำได้จริง เชื่อจะไม่กระทบผู้ประกอบการและนักลงทุน”และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ว่า การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400-425 บาท ยืนยันว่าพรรคทำได้จริง โดยนางสาวบัวลองกล่าวว่า ทุกวันนี้ค่าครองชีพแพงมาก กรรมกรเดือดร้อน มีหนี้สินมากมาย เมื่อพรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 425 บาท กรรมกรจึงเลือกพรรคพลังประชารัฐ แต่มาวันนี้ เมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วกลับเพิกเฉยในการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำตามที่เคยหาเสียงไว้ จะเป็นการตระบัดสัตย์ต่อประชาชน รัฐบาลจะขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ

นายสมภาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มารับหนังสือของกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์  โดยจะได้ดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายบุญมี วันดี ชาวนาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้สุงอายุวัย 72 ปีกล่าวว่า คนชรายากจนได้เบี้ยคนชราเพียงเดือนละ 600 บาท หรือตกวันละ 20 บาท ดำรงชีพไม่ได้ เงินนี้แทบไม่มีความหมายเลย ขนาดหมา แมว ตามบ้านคนมีอันจะกิน ยังกินอาหารสัตว์เกินวันละ100 บาท ด้วย ในขณะที่รัฐบาลเอางบไปซื้ออาวุธเช่นรถถัง หรือเรือดำน้ำราคาหลายหมื่นล้านบาท ล้วนแล้วแต่สิ้นเปลืองเงินทองไปมาก รัฐบาลจึงควรที่จะตัดงบประมาณส่วนนี้แล้วไปเพิ่มเป็นเงินเบี้ยชราเดือนละ 3000 บาท จะเป็นการกระจายรายได้และตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง

ทางด้านนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยระบุว่าหลังจากนี้ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม เวลา 11.00 น.ทางกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ จะไปยื่นหนังสือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกแรงงาน พรรคอนาคตใหม่  ให้เป็นตัวแทนในการผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 425 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และเพิ่มเบี้ยชราเดือนละ 3000 บาทให้เป็นจริงต่อไป

20190815_111031

cwualogo


กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์

166/23 ณัฐกานต์3 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพ 10220 โทร. 065-5575005

          

15 สิงหาคม 2562
เรื่อง เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 425 บาทตามที่ได้หาเสียงไว้
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตามที่นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ได้แถลงนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ว่า” พลังประชารัฐยื่นยันเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400-425 บาทต่อวัน ทำได้จริง เชื่อจะไม่กระทบผู้ประกอบการและนักลงทุน เพราะทำควบคู่กับกับการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเผย พล.อ.ประยุทธ์ แคนดิเดตนายกฯของพรรครับทราบนโยบายนี้แล้ว ในขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายประชานิยมเหมือนพรรคอื่นและพรรคทำได้จริง  การหาเสียงดังกล่าว เป็นเสมือนสัญญาประชาคม ทำให้ผู้ใช้แรงงานสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาล

การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น เป็นการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นก้าวแรกของการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย แต่การที่นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 400 – 425 บาท เป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐใช้หาเสียงและยอมรับว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน เพราะการขยับขึ้น 400 – 425 บาทในทีเดียวจะมีผลกระทบต่อภาคเอกชนแน่นอนป็นการกล่าวอ้างแบบไม่รู้ความจริงเป็นการขัดแย้งกับสัญญาประชาคมที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้  หากไม่มีการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 425 บาทเท่ากับเป็นการตระบัดสัตย์ต่อประชาชน  จะทำให้เป็นรัฐบาลขาดความชอบธรรมต่อไปอีก
นอกจากนี้  เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมชราภาพ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากขึ้น ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวน 3 ล้านคนที่อยู่ในสภาพยากไร้ ไม่สามารถดำรงชีพได้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เบี้ยชราเดือนละ 600 บาทจึงไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับภาวการณ์ครองชีพที่สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง ดังนั้นรัฐบาลควรงดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ นำมาซึ่งการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งควรที่จะลดอัตรานายพลและผู้กินเงินเดือนสองตำแหน่ง เพื่อนำเงินเหล่านี้มาเพิ่มเบี้ยคนชราเดือนละ 3000 บาท อันเป็นการช่วยการครองชีพของคนชรา และการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเป็นการเร่งด่วน และประกาศให้สาธารณชนรับทราบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นางสาวบัวลอง คำพิฑูรย์
ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์

หมายเหตุ สัญญาประชาคมที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ว่าจะทำการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวันทำได้จริงและทำทันทีปรากฏเป็นรายงานข่าวสื่อมวลชนเช่น ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน ฯลฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ถังเฉ้า