ข่าว

เมื่อสิ้นไร้ไม้ตอกก็เดินหน้าขายชาติกันต่อไป


GLOBALIZATION1

เมื่อสิ้นไร้ไม้ตอกก็เดินหน้าขายชาติกันต่อไป
สมยศ พฤกษาเกษมสุข -รายงาน 

รัฐบาลสิ้นไร้ไม้ตอกแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยอยู่แค่ 3 เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดในอาเชี่ยนซึ่งขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่บรรษัทข้ามชาติ ทุนต่างชาติเมินเมืองไทยย้ายฐานการผลิตมุ่งสู่เวียดนาม ลาว เขมร ทำให้ประเทศไทยตกอันดับไปอยู่ที่ลำดับที่6 ตามหลังก้นมาเลเซียและอินโดนีเซียไปแล้ว  แม้แต่ทุนผูกขาดยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอย่างเช่น กลุ่มซีพี ปูนซิเมนต์ไทย ปตท.  กลุ่มช้าง ฯลฯ ยังเหินฟ้าประเทศไทยข้ามพรมแดนไปลงทุนที่เวียดนาม ทั้งๆที่รัฐบาลไทยกำลังเอาใจส่งเสริมการลงทุนถึงขนาดเดินหน้าเร่ขายชาติไทยกันเอิกเกริก อาทิเช่น  กำลังแก้กฎหมายเพื่อให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้ถึง 99 ปี เปลี่ยนการลดภาษีรายได้นิติบุคคล 5ปี เป็น 13 ปี ฯลฯ กดหัวคนงานไทยให้อดอยากยากจน โดยแช่แข็งการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ และทำลายสหภาพแรงงาน เป็นต้น

ในขณะที่บรรษัทข้ามชาติที่ลงทุนในประเทศไทยกลับหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและการโยกย้ายกำไรจากการเปิดเผยของ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบรรษัทข้ามชาติในไทยและอาเซียนมีการโยกย้ายการรายงานผลกำไรระหว่างแหล่งผลิตของบริษัทในเครือบรรษัทข้ามชาติเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิงสถิติและเชิงเศรษฐศาสตร์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นภายใต้การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง การค้าโลกขยายตัวลดลงจากการเติบโตขึ้นของลัทธิกีดกันทางการค้าและแนวคิดต่อต้านโลกาภิวัฒน์ การทวีความสำคัญของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตรต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนภาษีของบริษัทข้ามชาติ การให้บริการข้ามพรมแดนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ มีการโยกย้ายถ่ายเทกำไรไปยังประเทศที่เป็น Tax haven ต่างๆ หรือประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (ประชาไท9.9.62)

ในส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางหรือเอส เอ็ม อี คนหนึ่ง เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยปล่อยให้สินค้าจากเมืองจีนทั้งในด้านผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรม ไหลทะลักเข้ามาประเทศไทย เกือบทุกประเภท จนผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้ จึงขาดทุน มีหนี้สินล้มละลายกันไปมาก หลายรายสิ้นหวังกับสภาพเศรษฐกิจถึงกับฆ่าตัวตายกันมากขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลหันมามองปัญหาสินค้าจากจีนเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจไทยทำลายวิสาหกิจชุมชนไปจนหมดสิ้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลนี้ถือว่าไม่มีความอดทน หรือใจไม่กว้าง และรัฐบาลนี้ไม่เสาะหาคนเก่งเข้าร่วมทำงานด้วย ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่คอยมองภาพกว้าง ความจริงมีคนเก่งให้เลือกเยอะมาก วินัยการคลังถือว่าเหลวแหลกมาก ใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ ซื้อได้อย่างไร เรือดำน้ำ และเวลาที่ประเทศขาดดุลหลายปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับมาแจกเงินให้คนท่องเที่ยว

“รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นการเอื้อให้กลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจ อย่างไรก็ดี หากเราได้คนที่เก่งและมีความเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศก็ยังไปต่อได้ แต่เราไม่ได้มีแบบนั้น ทำให้รัฐบาลพลเรือนในปัจจุบันไปต่อไม่ได้” อดีตรองนายกรัฐมนตรี(มติชน 9.9.62)

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 9.9.62

twoland5

“สองแผ่นดิน” รวมบทกวีในคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2554-2561 คำนิยมโดย วัฒน์ วรรลยางกูร กวีนอกราชอาณาจักร  ราคา 150 บาท  ค่าส่ง 20.00 บาท รวม 170 บาท  สั่งซื้อด้วยการโอนเงิน 170.00 บาท ในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 198-0-12736-0  ส่งสลิป และแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง Email มาที่ editor@prakaifai.com  หรือโทรศัพท์มาที่ 065-557-5005

ถังเฉ้า