ข่าว

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล


 

iy

17 กันยายน 2562

เรียน คุณสนธิ ลิ้มทองกุล

ผมมีเรื่องจะวิงวอนพี่สนธิ ช่วยเหลือนักโทษการเมืองรายนี้ ซึ่งติดขัดเพียงแค่ DSI ยังคงอายัดตัวเขาอยู่ ทั้งที่เป็นคดีเดียวกันกับที่ศาลตัดสินจำคุกตัวเขาแล้ว หาก DSI ถอนการอายัดตัวแล้ว เขาจะได้รับสิทธิการทำงานสาธารณะประโยชน์ (ขุดท่อ) จะได้รับวันลดโทษออกจากคุกไวขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

จากอดีตอันรุ่งโรจน์ในวันการทำงานผู้เชี่ยวชาญธุรกิจหลักทรัพย์ ปิยะ จุลกิตติพันธ์ หรือพงศธร บันทอนในวัย 50 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์ ต้องกลายมาเป็น นักโทษการเมือง อยู่แดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เป็นชีวิตทุกข์ทรมานในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  เขาถูกคุมขังเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ตัดสินจำคุกรวม 2 คดีเป็นเวลา 14 ปี เขาเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสาร ความคิดเห็น และโลดแล่นอบู่ในโลก Social Medias อย่างจริงจัง จนทำให้รับรู้ถึงความอยุติธรรมและความโหดร้ายป่าเถื่อนทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อแดง ระหว่างปี 2556 เขาจึงเริ่มแสดงความคิดเห็นต่อต้านการรัฐประหาร ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นพฤติกรรมเยี่ยงโจรโดยที่การรัฐประหารครั้งนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนระดับสูง เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาถูกตัดสินในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  เขาต่อสู้คดีแต่ ไม่ได้รับสิทธิประกันตัว เขาจึงต้องให้การรับสารภาพ ศาลตัดสินจำคุก 14 ปีด้วยกัน ในช่วงพิธีพระบรมราชาภิเษก ได้รับการอภัยโทษ ลดโทษลงเหลือ 7 ปี ขณะนี้จึงเหลือโทษอีกเพียง 2 ปี เท่านั้น

เขาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ทำงานธุรการและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้กับเรือนจำจนกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ระยะเวลาของโทษที่เหลืออีกเพียง 2 ปี เขามีสิทธิ์ขอพักการลงโทษหรือขอทำงานสาธารณประโยชน์(ขุดท่อในกทม. ทำงานหนึ่งวันลดโทษหนึ่งวัน)ได้  แต่เพราะว่า DSI  ทำการอายัดตัวเขาไว้ ในคดีเดียวกันที่ได้ตัดสินจำคุกไปแล้ว  เป็นเหตุให้เขาไม่ได้รับสิทธิการเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในการขอพักการลงโทษและขอไปทำงานสาธารณะประโยชน์

ผมคิดว่า คุณสนธิ ลิ้มทองกุลมีศักยภาพที่จะช่วยนักโทษการเมืองรายนี้ได้ จึงอยากส่งข่าวนี้ไปยังคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ว่า ไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรอกเพียงแต่บอกให้ DSI ถอนการอายัดตัวไปเสีย (เป็นคดีเดียวกับที่คุมขังอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง DSI ถอนการอายัดตัวได้ทันที ) นักโทษกรณีนี้ก็จะได้ออกมาทำงานสาธารณะประโยชน์(ขุดท่อ)แล้วได้รับการลดโทษ

ผมเป็นคนต่ำต้อย ไม่มีพลังจะไปดำเนินการให้ DSI ทำการถอนการอายัดต่อให้คุณปิยะ จุลกิตติพันธ์  ได้จึงขอพึ่งบารมีของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ในการปัดเป่าความทุกข์ของนักโทษการเมืองรายนี้ให้ด้วยเถิด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาที่ 065-5575005

สมยศ พฤกษาเกษมสุข