คลิปข่าว

นักวิชาการ โต้หม่อมเต่าใช้ตัวเลขกลบเกลื่อนปัญหาการเลิกจ้างคนงาน


(16.11.62)หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโต้ข่าวปิดโรงงานและเลิกจ้างคนงานจำนวนมากในปี2562ว่า มีโรงงานปิดกิจการ1391 แห่ง เลิกจ้าง 35,533 คน แต่มีโรงงานเปิดกิจการใหม่ 2889แห่ง มีการจ้างงานใหม่ 84,033 คนสูงกว่าปิดกิจการสองเท่าตัว

ผศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ทัศนะมุมมองถึงกรณีดังกล่าวว่า ตัวเลขที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมานำเสนอนั้นไม่ได้บ่งบอกเลยว่า ผู้ที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วจะสามารถเข้าสู่การจ้างงานอันใหม่ได้หรือไม่? เพราะเหตุที่เป็นแรงงานสูงอายุและขาดทักษะใหม่อันเนื่องมาจากการศึกษาของไทยไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็ว พร้อมกับเสนอแนะบทบาทของสหภาพแรงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างไว้ให้รัฐบาลด้วย

 

ยุทธการไล่ล่า13

 

ถังเฉ้า

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.