คลิปข่าว

เบี้ยยังชีพคนชราของนิวซีแลนด์ได้เดือนละ 20000 บาท


เบี้ยยังชีพคนชราของนิวซีแลนด์ได้เดือนละ 20000 บาท

นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก มีประชากรเพียง 4.6 ล้านคน เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วมีทรัพยากรน้อยกว่าไทยมาก  มีทรัพยากรไม่มากนัก แต่ทว่าเป็นประเทศที่มีความทันสมัย ประชากรมีรายได้ดี คนชรามีรายได้ดีมากด้วยเบี้ยยังชีพหรือบำนาญถ้วนหน้าเดือนละ 20,000 บาท ได้เท่ากันทุกคน ส่วนที่มีประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญในข้าราชการ ก็ยังได้เงินบำนาญถ้วนหน้านี้กันอีก รวมแล้วคนหนึ่งจึงมีรายได้หลังเกษียณอายุเดือนละ 100,000 บาท เมื่อถามว่าเอาเงินมาจากไหนมาทำบำนาญถ้วนหน้า ก็มาจากภาษีรายได้บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแหละ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.