ข่าว แรงงาน

สาวโรงงานมิกาซ่าถูกเลิกจ้าง ฮึดสู้ พึ่งกมธ.แรงงานปกป้องสิทธิ


82210424_1384019301770079_5276107769672368128_n

สาวโรงงานมิกาซ่าถูกเลิกจ้าง ฮึดสู้ พึ่งกมธ.แรงงานปกป้องสิทธิ

จากกรณีสาวโรงงานมิกาซา นางวิลัยวรรณ ฤทธิรณ ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุที่ไปนำเสนอปัญหาในโรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยการทำงาน ในงานสัมมนา พรรคการเมืองพบประชาชน จัดโดยสมัชชาคนจน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ทำให้เธอได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากการขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เวลาล่วงเลยมากว่า 5 เดือนแล้ว วิลัยวรรณ ฤทธิรณ ได้เดินทางมาพบประธานกรรมาธิการแรงงานนายสุเทพ อู่อ้น โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตอบโต้เหตุผลตามข้ออ้างของบริษัทมิกาซ่าว่า การเลิกจ้างนางวิลัยวรรณ ฤทธิรณ มีเจตนาที่จะทำลายสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน  ส่วนประเด็นการที่บริษัทอ้างเหตุเลิกจ้างเพราะนางวิลัยวรรณ ฤทธิรณ ได้ไปนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของคนงานให้พรรคการเมืองฟัง ตามหนังสือเลิกจ้างของบริษัทมิกาซ่านั้น จะทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไป  เป็นการทำลายเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  เป็นการไม่ให้เกียรติต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง อีกทั้งยังเป็นการทำลายประชาธิปไตยอีกด้วย

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรจึงมีคำสั่งด่วนให้ ดำเนินการคือหนึ่ง เชิญ นายเคนอิจิ  ฟูจิดะ และนายสุรชัย ศรีราช เป็นกรรมการผู้จัดการ  นายธนกฤติ ทุเรียนกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต  เป็นผู้มาร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในสถานประกอบการต่อไป สอง ทำการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  จัดทำข้อสรุปเสนอต่อหน่วยงาน และคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

นางวิลัยวรรณ ฤทธิรณ กล่าวว่า  การต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมและการปกป้องสิทธิผู้ใช้แรงงานจะต้องพบกับทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการร้องเรียนต้องเดินทางไป-มา ระหว่างจังหวัดระยองและกรุงเทพหลายครั้ง เสียค่าใช้จ่ายมากแต่ก็จะอดทน  ต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้กับตนเองและคนงานบริษัทมิกาซ่าจะได้มีชีวิตที่ดีต่อไป

70364006_476586239851124_9146027531349000192_o