ข่าว แรงงาน

สาวโรงงานมิกาซ่าครวญ ทำงานจนป่วย ถูกนายจ้างเลิกจ้าง


สาวโรงงานมิกาซ่าครวญ ทำงานจนป่วย ถูกนายจ้างเลิกจ้าง

โผล่อีกรายสาวโรงงานมิกาซ่า นส.กัญจนพร เซี่ยงชิ้น  โอดครวญทำงานมาเป็นสิบปี จนเกิดการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจ หมอระบุไซนัสอักเสบ  พอมาเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน บริษัทเลิกจ้างทันที โดยนางสาวสุวารี แก้วรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการแผนก ADMIN  ได้เลิกจ้างตามหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2562(เอกสารหมายเลข1)  อ้างเหตุ ว่าได้ตรวจสอบสถิติการลาป่วยของนส.กัญจนพร เซี่ยงชิ้น   ระหว่างปี 2560-2562 ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเอาใจใส่ต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยดังกล่าว จึงเป็นการหย่อนสมรรถภาพการทำงาน                    ไม่มีใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาอาการเจ็บป่วย  นส.กัญจนพร เซี่ยงชิ้น   โต้แย้ง ว่า พบแพทย์เข้ารับการรักษาทุกครั้งที่เจ็บป่วย ได้ยื่นใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง   แต่เมื่อมาเข้าร่วมเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน จึงถูกเลิกจ้าง จึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พร้อมหลักฐานการเจ็บป่วย ระบุว่า ในแผนก  Hand Lamination เป็นการ ประกอบให้เป็นลูกบอล มีการใช้กาวทินเนอร์  สารละลาย Solvents และ สาร โทลูอีน ( Toluene) สารดังกล่าวนี้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสี กาว ยาง  และเครื่องหนัง  มีฤทธิ์ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ สูดดมแล้วจะมีอาการไอ หายใจลำบาก แสบจมูก ปวดศีรษะ  สารดังกล่าวยังถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตทางระบบทางเดินหายใจ มีผลต่ออาการปวดศีรษะ  คออักเสบ

ล่าสุดในวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้เข้ารับการตรวจโดยละเอียดจากแพทย์อาชีวะอนามัย  ถึงแม้ว่าจะออกจากงานแล้ว แต่ยังสามารถตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงภายในระยะเวลา 2 ปี ตามคำแนะนำจากสภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงาน ผลการตรวจของแพทย์พบว่า “อาการทางเดินระบบหายใจ พิจารณาร่วมลักษณะงานที่สัมผัสสารเคมีตัวทำละลาย อาจทำให้ระคายเคืองได้อย่างไรก็ตามมีการพิจารณารวมทั้งไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันมีโอกาสสัมผัสได้ “

ปัจจุบันคนงานรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน แต่กรรมการสหภาพแรงงานถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้คนงานหวาดกลัวจนเหลือ สมาชิกสหภาพแรงงานไม่กี่คน แม้มีอยู่ไม่กี่คน ก็จะต่อสู้จนถึงที่สุดต่อไป ไม่ว่าจะยากลำบากสักปานใด วอนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรปกป้องสิทธิสหภาพแรงงานด้วย

ถังเฉ้า