ข่าว แรงงาน

สหภาพแรงงานมิกาซ่าบุกกระทรวงแรงงานร้องถูกดองเรื่องร้องเรียน


 

มิกาซ่าร้องเรียนกรมสหภาพแรงงานมิกาซ่าบุกกระทรวงแรงงานร้องถูกดองเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น.สหภาพแรงงานมิกาซ่า ไทยแลนด์ โดยนางวิลัยวรรณ ฤทธิ์รณและกัญจนพร เซี่ยงชิ้น เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ที่ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน โดยมีนางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มารับหนังสือแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หนังสือร้องเรียนระบุว่าตามที่นส.ศิริพร เณรทอง พนักงานหญิง สมาชิกสหภาพแรงงานมิกาซ่า ไทยแลนด์ได้ร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กรณีถูกรองผู้บังคับบัญชาฝ่ายผลิตได้ล่วงเกินทางเพศในงานเลี้ยงประจำปี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและระเบียบข้อบังคับของบริษัทมิกาซ่าอินดัสตรีย์ อันเป็นการผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ปรากฏว่า จนกระทั่งปัจจุบันนี้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  ยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้ร้องเรียนไปแล้ว ในขณะเดียวกันนางสาววรรณพร บุญเลิศ พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้แล้วกลับถูกบริษัทสั่งย้ายแผนกการทำงาน ให้ไปทำงานในสภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยทำหน้าที่เรียงแผ่นหนัง จนล้มป่วยด้วยอาการปวดหลังและฉี่เป็นเลือด แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวและแนะนำให้งดเว้นงานที่ต้องโน้มตัวและยืนนานแต่บริษัทยังคงให้ทำงานแบบเดิมต่อไป

การที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือดำเนินการล่าช้า จนเป็นเหตุให้เกิดการกลั่นแกล้งให้พยานบุคคลและผู้ร้องเรียนตกอยู่ในสภาพอันตรายจากการถูกกดดัน ถูกกลั่นแกล้งไม่ให้สามารถทนทำงานต่อไปได้ อันจะทำให้การร้องเรียนนี้สิ้นสุดไปได้

นางวิลัยวรรณ ฤทธิ์รณ กล่าวว่า ต้องการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญกับปัญหาการล่วงเกินคนงานหญิง  และปกป้องคนงานหญิงที่ได้ร้องเรียนนายจ้างที่ล่วงเกินทางเพศต่อคนงานหญิง  การล่าช้าของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการละเลยและการประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเดินหน้าร้องเรียนถึงรัฐมนตรีกันต่อไปในสัปดาห์หน้า

ถังเฉ้า