กระบวนการยุติธรรม ข่าว

นักโทษคดี 112 ขอพักการลงโทษ แต่ติดขัดประวัติอาชญากรรม


70744002_435805103955533_5741118883763322880_nนักโทษคดี 112 ขอพักการลงโทษ แต่ติดขัดประวัติอาชญากรรม

นักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนายปิยะ จุลกิตติพันธ์  ศาลสั่งจำคุกรวม 2 คดี 14 ปี คดีถึงที่สุดแล้ว  ถูกคุมขังมาตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2557 ได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือ 7ปี เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเหลือโทษอีกเพียงสองปี ได้ดำเนินการขอพักการลงโทษ ตามพรบ.ราชทัณฑ์2560 เมื่อเดือนตุลาคม 2562 แต่ไม่อาจดำเนินการเนื่องจากยังติดขัดรายงานประวัติอาชญากรรมอยู่สองแห่งคือหนึ่งสถานีตำรวจโชคชัยจับกุมในข้อหาพรบ.เช็คฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 เลขคดีที่/ปจว.ข้อ 863 /2544 และข้อหา พรบ.เช็คเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 เลขคดีที่/ปจว.ข้อ 1738/2544 สองกองกำกับการ3 บก.ปอท.บชก. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เลขคดีที่/ปจว.ข้อ 12 /2557   ซึ่งทั้งสองคดีสิ้นสุดไปแล้ว  โดยที่ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ นายสมโภชน์ โพธิ์พันธุ์ นักฑัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติ้ราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือให้ทั้งสองหน่วยงานแจ้งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการสิ้นสุดคดีมาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีการแจ้งผลให้เรือนจำได้ใช้เป็นเอกสารเพื่อการขอพักการลงโทษให้กับนายปิยะ จุลกิตติพันธ์

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข  ได้รับมอบหมายจากนายปิยะ จุลกิตติพันธ์ ให้ดำเนินการเร่งรัดให้ตำรวจทั้งสองหน่วยงานได้ออกเอกสารประวัติอาชญากรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอพักการลงโทษ ต่อไป

เขียนที่ 46/428  ม.ริมสวน  ถนนประชาอุทิศ12
เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

โทร. 065-5575005

วันที่ 5 กุมภาพันธ์   2563

เรื่อง ขอให้แจ้งผลคดีสิ้นสุดของนายปิยะ จุลกิตติพันธ์ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากนายปิยะ จุลกิตติพันธ์  ให้ติดตามผลการตรวจสอบคดีถึงที่สุด ด้วยนายปิยะ จุลกิตติพันธ์ ผู้ต้องขังคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศาลตัดสินจำคุก 8 ปี คดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม  2560 เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุกมาแล้ว 5 ปี   ปัจจุบันจึงเหลือโทษอีกเพียง 2ปี ขณะนี้กำลังดำเนินการขอพักการลงโทษจากเรือนพิเศษกรุงเทพ แต่เนื่องจาก นายปิยะจุลกิตติพันธ์ หือวิษณุ เพชรช่วย หรือนายทองจันทร์หรือนายพงศธร บันทอน เคยถูกสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย จับกุมในข้อหาพรบ.เช็คฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 เลขคดีที่/ปจว.ข้อ 863 /2544 และข้อหา พรบ.เช็คเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 เลขคดีที่/ปจว.ข้อ 1738/2544 ซึ่งคดีสิ้นสุดแล้ว

ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ทำหนังสือขอตรวจสอบผลคดี มายังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยลงวันที่ 20 กันยายน 2562 แต่ทางสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ยังไม่ได้ตรวจสอบผลไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ทำให้นายปิยะ จุลกิตติพันธ์ ไม่สามารถดำเนินการขอพักการลงโทษได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผลการตรวจสอบคดีถึงที่สุด ไปที่นายสมโภชน์ โพธิ์พันธุ์ นักฑัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
ผู้รับมอบอำนาจ

twoland5

สองแผ่นดิน บันทึกเรื่องราวเป็นกวีศิลป์แห่งความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด ความหวังและการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ควรค่าต่อการเป็นเจ้าของ  คำนิยมโดยวัฒน์ วรรลยางกูร กวีกบถนอกราชอาณาจักร  รายได้สนับสนุนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมือง นำผู้ลี้ภัยกลับบ้าน  ราคา 150 บาท  ค่าส่ง 20.00 บาท รวม 170 บาท  สั่งซื้อด้วยการโอนเงิน 170.00 บาท ในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 198-0-12736-0  ส่งสลิป และแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง Email มาที่ editor@prakaifai.com  หรือโทรศัพท์มาที่ 065-557-5005

 

ถังเฉ้า