ข่าว แรงงาน

แรงงานหญิงนัดรวมพลทำเนียบรัฐบาล 8 มีนาคม 2563 นี้


แรงงานหญิงนัดรวมพลทำเนียบรัฐบาล 8 มีนาคม 2563 นี้

 (23.2.63) ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กลุ่มบูรณาการแรงงาตนสตรี ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ติดตามนโยบายรัฐบาลผ่านพรรคการเมือง โดยมีดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์   เยาวภา บุรพลชัย พรรคชาติพัฒนา กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ พรรคอนาคตใหม่ มีบุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยแต่ละพรรคได้นำเสนอถึงนโยบายด้านสตรีเช่นพรรคชาติพัฒนา เน้นโอกาสการศึกษา มีการขยายอายุการเกษียณอายุและเงินออมผู้สูงอายุ  พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่าการพัฒนาสตรียังข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่จะเดินหน้าด้านความเท่าเทียม และความยุติธรรมเช่น ให้มีพนักงานสอบสวนหญิงมุ่งกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ได้นำเสนอว่าทางพรรคอนาคตใหม่ได้ผลักดันพรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่มีเนื้อหาคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ และขยายเวลาการลาคลอดเป็นจำนวน 180 วัน โดยให้ผ่ายชายใช้สิทธิลาเพื่อการลาคลอดได้ด้วย

ตัวแทนสหภาพแรงงานต่างๆมีการอภิปรายถึงปัญหาแรงงานหญิงเช่น กระทรวงศึกษาธิการมีการจ้างงานครูอัตราจ้างด้วยสัญญาจ้างไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำภาคราชการ   ปัญหาการจ้างงานเหมาช่วง ปัญหาการเลิกจ้างหญิงตั้งครรภ์  ปัญหาแรงงานอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครอง ฯลฯ

นส.ธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  แถลงข่าว นำคนงานสตรีทุกภาคส่วนเดินขบวนหน้าทำเนียบรัฐบาลติดตามข้อเรียกร้อง ที่เคยยื่นไปตั้งแต่ปีที่แล้ว สำหรับวันสตรี8 มีนาคม 2563 นี้จะมีข้อเรียกร้องเป็นการติดตามข้อเรียกร้องทั้งหมด 11 ข้อด้วยกัน ได้แก่

 1. รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองความเป็นมารดาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและรัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา
 2. รัฐต้องจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดศูนย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนทำงาน
 3. รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0 – 6 ปี
 4. รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิงในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติและทุกระดับอย่างน้อย1ใน3
 5. รัฐต้องให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและการบริการเท่าเทียมกับคนทั่วไป
 6. รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่สาธารณะ
 7. รัฐต้องเคารพสิทธิการพัฒนาของประชาชนและผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. รัฐต้องสร้างความมั่นคงในการทำงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
 9. รัฐต้องคุ้มครองผู้หญิงนักต่อสู้ด้านสิทธิแรงงานและสิทธิชุมชน
 10. รัฐต้องกำหนดความเสมอภาคหญิงชายและทุกเพศสภาพให้เป็นวาระแห่งชาติ
 11. รัฐต้องกำหนดวันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณี

จึงขอเชิญชวนสตรีทุกภาคส่วน ร่วมงานชุมนุมสตรีในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2563 โดยจะตั้งขบวนที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยเวลา 9.00 น.เดินไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้มาตอบข้อเรียกร้องของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วย

ยุทธการไล่ล่าโฆษณา