บทความ

ไม่ให้ชักธงดำแล้วจะให้ชักธงแดงกันหรืออย่างไร ?


dFQROr7oWzulq5FZYj3O4kx6ciYw3bKPSr1rSo1EgxXjDKmOw1PKsCZhwMGDHwUy9vH

ไม่ให้ชักธงดำแล้วจะให้ชักธงแดงกันหรืออย่างไร ?

กรณีนิสิตจุฬาพยายามชักธงสีดำขึ้นสู่ยอดเสาในช่วงเวลาหลังจากนำธงไตรรงค์ลงสู่พื้นล่างแล้ว ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ประการใด เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าหาญที่แสดงออกอย่างสันติวิธี เป็นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจที่มีต่อต่อสังคมไทยที่กำลังเน่าเฟะจากแบบแผนจารีตที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยมาช้านาน

ธงไตรรงค์ ถูกนำเสนอให้มีคุณค่าเพียงการคลั่งชาติ ลุ่มหลงไปกับลัทธิชาตินิยมที่คับแคบและงมงาย เพื่อการปกปิด การกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นนำอภิสิทธิ์ชนคนส่วนน้อย กระทำต่อชนชั้นล่าง คนส่วนใหญ่

ในขณะที่เราสอนสั่งความรักชาติแบบงมงายอย่างบ้าคลั่งอยู่นั้น เราปล่อยให้นายทุนต่างชาติเข้ามาทำลายทรัพยากรและกดขี่แรงงานไทยตามสะดวก เชิดชูบูชา สรรเสริญนายทุน ขุนศึก ศักดินา ประหนึ่งเป็นเทวดาที่ห้ามวิจารณ์ ปล่อยให้คนพวกนี้โกงกินจนร่ำรวยกันถ้วนหน้า  ความรักชาติที่ยัดเยียดมาให้ก็คือ เพื่อรักษาการกดขี่ของคนปล้นบ้านกินเมืองนั่นเอง ขณะเดียวกันในยามเศรษฐกิจฝืดเคือง มีคนไทยตกงานกันมาก แต่นายทุนไทยอย่างเช่นซีพี และอีกหลายกลุ่มทุนกลับหอบเงินไปลงทุนต่างประเทศ อย่างนี้จะเรียกว่ารักชาติได้กระนั้นหรือ  ?พวกนายพลในกองทัพยืนตรงเคารพธงชาติ กินเงินเดือนสอง-สามตำแหน่ง  ไม่ได้ทำหน้าที่ออกรบ แต่กลับเอาเวลาทำงานไปหาแดกกับธุรกิจการพาณิชย์ทั้งในกองทัพและนอกกองทัพกันมากมายอย่างนี้เขาเรียกว่า รักชาติจนน้ำลายไหลย้อยนั่นเอง ยังมีพวกคณบดี อธิการบดี   อาจารย์ อีกหลายคนที่รักชาติเหลือเกินขนาดที่ยอมไปเป็นลูกหาบให้กับเผด็จการทหาร จนอาจารย์บางท่านถึงกับเอาปีบคลุมหัวมาทำงานเป็นการประจานความรักชาติของอาจารย์ลูกหาบเผด็จการมาแล้ว

การแสดงออกของนิสิตสาวจุฬา ที่จะชักธงดำสู่ยอดเสาในเวลายามเย็นค่ำ เป็นเพียงการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจต่อความเน่าเฟะของสังคมที่เต็มไปด้วยอำนาจฉ้อฉล และความสกปรกโสมมของการกดขี่ในสังคมไทยเท่านั้น เป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี ที่มีความหมายและคุณค่าในการสะท้อนความอัปลักษณ์ของสังคมไทยในทุกวันนี้   ไม่รู้ว่าพวกนักวิชาการค่ายสันติวิธีทั้งหลาย ไปมุดรูอยู่ตรงไหนไม่มาออกมาปกป้องนิสิตจุฬาในครั้งนี้ ไม่ออกมาปกป้องสันติวิธีเช่นนี้

ไม่ให้ชักธงดำแล้วจะให้ชักธงแดงกันหรืออย่างไร ? บอกมาเลย จะให้ทำสงครามกันเลยหรืออย่างไร ?  ถ้าไม่อยากให้เรียกว่าสลิ่มก็อย่าทำตัวให้มันเสล่อกันไปไกลกว่านี้อีกเลย  

สมยศ พฤกษาเกษมสุข3.3.63