ข่าว แรงงาน

เรียกร้องรัฐบาลโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา39-40


91114371_232187444593072_1076913747542409216_n

เรียกร้องรัฐบาลโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา39-40

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนอย่างรุนแรงนั้นรัฐบาลจะได้เยียวยาแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39-40 ในระบบประกันสังคมเดือนละ 5000 บาท ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยต้องขึ้นทะเบียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งอาจเยียวยาได้ไม่ทั่วถึง

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Just Economy and Labor Institute; JELI) จ.เชียงใหม่ โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ผู้อำนวยการ มีสุธีลา ลืนคำ ศิริพร เจริญศุข สุวรรณา ตาลเหล็ก และสมยศ พฤกษาเกษมสุขได้เข้าพบพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน      ยื่นหนังสือต่อกระทรวงแรงงาน 4 ข้อ คือ 1. ให้กระทรวงการคลังใช้ฐานข้อมูลสำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยา เดือนละ 5000 บาทเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39-40 ซึ่งปรากฏอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วให้ได้อย่างครบถ้วนทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียน  2.ขยายระยะเวลาการเยียวยาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 และขอให้ลดส่วนของเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จาก เดือนละ432บาทเป็น216 บาท3.ขยายขอบเขตการเยียวยาคลอบคลุมแรงงานข้ามชาติและกลุ่มอื่นๆ 4.ตรวจสอบไม่ให้นายจ้างฉวยโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ไปเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ทั้งนี้ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แจ้งผลการดำเนินงานให้สาธารณชนรับทราบหรือแจ้งมาที่ 081-012-7087 และ 082-392-5458

นส.สุธีลา ลืนคำ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มภาระทั้งกับผู้ประกันตนและกระทรวงการคลังทั้งที่มีฐานข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 39-40 ครบถ้วนอยู่แล้ว หากไปขึ้นทะเบียนใหม่จะทำให้เกิดการตกหล่นได้ จึงมาเรียนนำเสนอให้กระทรวงแรงงานประสานงานกระทรวงการคลังโอนเงินเดือนละ 5000 บาทนี้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดกันถ้วนหน้าอยู่แล้ว

91100446_853993548346432_5214503095240753152_nยุทธการไล่ล่าโฆษณา