ข่าว

เรียกร้องยกเลิกมาตรา 112 นำผู้ลี้ภัยการเมืองกลับประเทศไทย


50026078882_281b219c6a_b

เรียกร้องยกเลิกมาตรา 112 นำผู้ลี้ภัยการเมืองกลับประเทศไทย

20 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ในโอกาสวันผู้ลี้ภัยสากล  คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ จำนวน 20 คนนำโดยโชติศักดิ์ อ่อนสูง รวมตัวกันที่สกายวอร์ค หน้ามาบุญครอง ผู้ร่วมการชุมนุมถือป้ายรูปภาพผู้ลี้ภัยจากการเมืองเผด็จการประเทศไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งถูกอุ้มฆ่าจากประเทศลาวและกำพูชา หายตัวไป เป็นจำนวน 9 รายด้วยกัน และมีการแสดงใช้ถุงดำคลุมใบหน้า แสดงให้เห็นถึงการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยรายล่าสุดนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์  ในระหว่างนี้ตำรวจเข้ามาแจ้งข้อการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมรักษาระยะห่างตามพรก.ฉุกเฉิน

นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยาจำนวน 6 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองสถานภาพการลี้ภัยให้ชาวโรฮิงยา  ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศ พร้อมกับกล่าวถึงขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา จนเสียชีวิต ซึ่งมีนายทหารระดับสูงอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าวด้วยจนถูกดำเนินคดีไปแล้ว

นส.พัชณี คำหนัก กล่าวว่า ผู้ลี้ภัยจากความรุนแรงหรือลี้ภัยจากการเมืองเผด็จการภายในประเทศของตนเองและต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ  ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อ่านแถลงการณ์และกล่าวว่า ประเทศไทยสูญเสียคนดี มีความสามารถไปมาก เพราะการเมืองเผด็จการ ทำให้มีผู้ลี้ภัยการเมืองอาทิเช่น ปรีดี พนมยงค์  นายป๋วย อึ้งภากรณ์ หรือในปัจจุบัน นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ นายจอม เพชรประดับ  นายจักรภพ เพ็ญแข หรือแม้กระทั่งการอุ้มฆ่าสูญหายไปกว่า 9 ชีวิตแล้ว

แถลงการณ์ เรียกร้อง 1.รัฐบาลไทยให้บังคับใช้ และดำเนินงานตามกฎหมายและนโยบาย เพื่อประกันสิทธิและการคุ้มครองอย่างเต็มที่สำหรับผู้ลี้ภัย สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกบังคับส่งกลับ และไม่ให้มีการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ 2.ยกเลิกคำสั่งเผด็จการหรือกฎหมายไม่เป็นธรรมที่เป็นสาเหตุการลี้ภัยการเมือง นำผู้ลี้ภัยกลับมายังประเทศไทย  3. สอบสวนความจริงการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองทั้ง 9 คนที่สูญหายในประเทศลาวและกำพูชา 4 ผ่าน พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฉบับประชาชน

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข  ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยกล่าวว่า เพราะเหตุกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา 112 ที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการใช้กฎหมายปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำให้มีผู้ลี้ภัยการเมืองจำนวนมาก ไปอยู่ต่างประเทศ  ประเทศไทยจึงมีภาพลักษณ์สิทธิมนุษยชนตกต่ำ ควรยกเลิกมาตรา 112 และยุติการใช้กฎหมายอื่นใดในการคุกคามเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ควรยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไปได้แล้ว   (…..20.6.63 )

วันลี้ภัย5

วันลี้ภัย11วันลี้ภัย7วันลี้ภัย2

แถลงการณ์ “หายใจไม่ออก”
หยุดการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัย เนื่องในวันผู้ลี้ภัยสากล 20 มิถุนายน 2563

ผู้ลี้ภัย (refugee) คือกลุ่มคนที่ถูกบีบบังคับด้วยสภาพแวดล้อมในถิ่นกำเนิดของตนทำให้ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ จากรัฐบาลเผด็จการที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชน หรือเกิดความขัดแย้งจนมีการใช้ความรุนแรงในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่   ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นเพียงผู้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากผู้มีอำนาจ แต่ด้วยกฎหมายเผด็จการพวกเขาเหล่านั้นจึงต้องลี้ภัยไปยังต่างแดน ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยทั่วโลกรวมแล้กว่า 70 ล้านคน

ประเทศไทยเคยมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองมาแล้ว เช่น นายปรีดี พนมยงค์  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้ ต้องลี้ภัยการเมืองเผด็จการทหารไปอยู่ฝรั่งเศสหรือนายป๋วย อึ้งภากรณ์  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถูกรัฐบาลเผด็จการทหารยัดเยียดข้อหาคอมมิวนิสต์ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ  หรือแม้แต่ศิลปินแห่งชาตินายคำสิงห์ ศรีนอก ก็เคยลี้ภัยไปอยู่สวีเดนมาก่อน

หลังรัฐประหารปี 2557 โดยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา  ออกคำสั่งเผด็จการและยัดเยียดกล่าวหาผู้ต่อต้านเผด็จการทหารว่าเป็นพวกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา 112  ทำให้มีผู้ลี้ภัยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากกว่า 300 คน และ ลี้ภัยไปยังยุโรปอเมริกา อาทิเช่น อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  นายจารุพษ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  นายสุนัย จุลพงษ์ศธร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายจอม เพชร  ประดับ สื่อมวลชน อ.ใจ อึ้งภากรณ์  อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย อ.ปวิน ชัชวาลพงษ์พันธ์   นายวิสา คัญทัพ –  ไพจิตร อักษรณรงค์  ศิลปิน  สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ฯลฯ

ในจำนวนผู้ลี้ภัยชาวไทยเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในประเทศของตัวเองได้ เพราะถูกคุกคามหรือตกเป็นเป้าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการ ‘ลิดรอนสิทธิเสรีภาพร้ายแรง’ เพราะใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพดังเช่นการใช้ข้อกล่าวหา หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  หรือคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคมจนถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้

ไม่เพียงแต่ต้องลี้ภัยการเมืองเผด็จการจากประเทศไทยแล้ว ระหว่างปี 2561-2563 นี้ ยังมีการอุ้มหายผู้ลี้ภัยชาวไทยสูญหายไปแล้วถึง 9 รายด้วยกัน ในจำนวนนี้ปรากฏว่า พบศพถูกมัดถ่วงแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม 3 ศพ โดยหนึ่งศพที่คาดว่าเป็นนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ยังถูกอุ้มหายไปอีกด้วย จนกระทั่งล่าสุด นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักพัฒนาสังคม ยังถูกอุ้มหายไปจากประเทศกัมพูชา

เนื่องในวัน ผู้ลี้ภัยสากล วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ เราขอเรียกร้อง 1.รัฐบาลไทยให้บังคับใช้ และดำเนินงานตามกฎหมายและนโยบาย เพื่อประกันสิทธิและการคุ้มครองอย่างเต็มที่สำหรับผู้ลี้ภัย สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกบังคับส่งกลับ และไม่ให้มีการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ 2.ยกเลิกคำสั่งเผด็จการหรือกฎหมายไม่เป็นธรรมที่เป็นสาเหตุการลี้ภัยการเมือง นำผู้ลี้ภัยกลับมายังประเทศไทย  3. สอบสวนความจริงการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองทั้ง 9 คนที่สูญหายในประเทศลาวและกำพูชา 4 ผ่าน พ.ร..ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฉบับประชาชน

คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ  กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งประเทศไทย

ยุทธการไล่ล่าโฆษณา