ข่าว

รัฐบาลต้องยุติการดำเนินคดีสุวรรณา ตาลเหล็กและแกนนำนักศึกษาทุกคน


117644151_3481307445247682_1386204873430738099_nแถลงการณ์กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
ฉบับที่ 2-2563

สนับสนุนข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอกและกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม

รัฐบาลต้องยุติการดำเนินคดีสุวรรณา ตาลเหล็กและแกนนำนักศึกษาทุกคน

นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ ทำการรัฐประหารและสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นเวลา 6 ปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเชี่ยนด้วยกัน  มีการว่างงานถึง 7 ล้านคน บัญฑิตตกงานกว่า 500000 คน ความยากจนได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก  ผู้สูงวัยกว่า 3 ล้านคนอยู่ในสภาพที่ยากลำบากแร้นแค้น ฯลฯ โดยที่รัฐบาลประยุทธ์ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นภาษีอากรของประชาชนไปในทางสิ้นเปลือง จนก่อหนี้สาธารณะถึงร้อยละ 57  ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ใช้กฎหมายในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง

การชุมนุมของเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นส.สุวรรณา ตาลเหล็กแกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยได้เข้าไปสนับสนุนการจัดการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยุบสภา  เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุม การแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการดำเนินคดีตามมาตรา 116 จึงเป็นการใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจของรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และข้อเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ขอให้รัฐบาลปล่อยตัวนางสุวรรณา ตาลเหล็ก และ แกนนำนักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกุมทุกคน ยุติการใช้กฎหมายที่เป็นการกลั่นแกล้ง การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย พร้อมที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับภาคประชาชนทุกภาคส่วน ทุกรูปแบบ เพื่อให้รัฐบาลยุติการคุกคามประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย 20.8.63 

118203779_4272232116183041_4300683822624538_o