กวี

เรือดำน้ำ


เรือดำน้ำ2

ซื้อเรือดำน้ำดำเล่นหลายล้านบาท

ผลาญงบชาติจ่ายแจกแล้วแดกด่วน

สวาปามกินตามน้ำแล้วลอยนวล

จึงชักชวนกันขับไล่ใสหัวไป

 

ชาวประชาหากินอย่างลำเค็ญ

แต่ไม่เห็นงบประมาณพอยาใส้

รัฐสวัสดิการแขวนไว้อีกยาวไกล

ประเทศไทยรวยกระจุกจนกระจาย

 

มาเถิดมาตะโกนก้องถึงฟากฟ้า

ถึงเวลารวมกันโค่นพวกโจรร้าย

หยุดโกงกินบ่ายเบี่ยงเลี้ยงเจ้านาย

รวมทุกสายร่วมกันโค่นโจรทมิฬ

 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2.9.63

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.