กวี

เรือดำน้ำ


เรือดำน้ำ2

ซื้อเรือดำน้ำดำเล่นหลายล้านบาท

ผลาญงบชาติจ่ายแจกแล้วแดกด่วน

สวาปามกินตามน้ำแล้วลอยนวล

จึงชักชวนกันขับไล่ใสหัวไป

 

ชาวประชาหากินอย่างลำเค็ญ

แต่ไม่เห็นงบประมาณพอยาใส้

รัฐสวัสดิการแขวนไว้อีกยาวไกล

ประเทศไทยรวยกระจุกจนกระจาย

 

มาเถิดมาตะโกนก้องถึงฟากฟ้า

ถึงเวลารวมกันโค่นพวกโจรร้าย

หยุดโกงกินบ่ายเบี่ยงเลี้ยงเจ้านาย

รวมทุกสายร่วมกันโค่นโจรทมิฬ

 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2.9.63