กวี

แด่นักเรียนเลว


โรงเรียนคือป่าช้า       เยาวชน

ล่อหลอกสัปดน         ป่นปี้

ครูยังงั่งตั้งตน           ตกต่ำ

สอนเด็กได้กระพี้       พร่ำเพ้อ ดักดาน

บังคับระเบียบง้าว        จัญไร

ชาติย่อยยับปล่อยไป   เทิดเจ้า

ต้อนเข้าคอกเหลวไหล ลักลั่น

ยัดเยียดเป็นฝุ่นเท้า       ท่องไว้ ใส่หัว

นักเรียนคิดมล้าง         ศึกษา

หมายมุ่งหงายกะลา       รอบรู้

ตาสว่างต่างมรรคา       คล่องแคล่ว

ปลุกเพื่อนไปต่อสู้        ขจัดสิ้น โสมม

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.