แรงงาน

การกระทำไม่เป็นธรรมกรณี เลิกจ้าง พนักงาน foodpanda ถูกกล่าวหาม.112


การกระทำไม่เป็นธรรมกรณี เลิกจ้าง พนักงาน foodpanda ถูกกล่าวหาม.112

กรณีนายสิทธิโชค เศรษฐเศวต  ไรเดอร์ไลน์แมน  ฟู้ดแพนด้า เข้าร่วมการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถูกจับกุมมีความผิดตามมาตรา112 โดยได้ใช้ขวดพลาสติกบีบของเหลวคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ่นใส่กองเพลิงซึ่งลุกไหม้อยู่บริเวณผ้าประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอก ทั้งนี้ ทาง foodpanda แจ้งว่า จะทำการปลดออกจากงาน และประกาศว่ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบ  

กรณีนี้ ถือว่า foodpanda ในฐานะนายจ้างทำเกินเหตุ เพราะ นายสิทธิโชค ไม่ได้ไปปฏิบัติงานในเวลาการทำงานปกติ และไม่ได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมในนามของfoodpand จึงอยู่นอกเหนือไปจากระเบียบข้อบังคับการทำงาน หากเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายสิทธิโชค สามารถฟ้องร้องต่อศาลแรงงานเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายได้

ส่วนของการกล่าวหาตามมาตรา 112 นายสิทธิโชคต่อสู้คดี ปฏิเสธข้อกล่าวหา ยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด จึงเป็นผู้บริสุทธ์ foodpanda ย่อมไม่มีสิทธิจะไปลงโทษนายสิทธิโชคแต่ประการใด

การที่foodpanda ประกาศว่า จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที นั่นแหละ เป็นความผิด ยิ่งไปประกาศว่ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบและการก่อการร้ายด้วยแล้ว ซึ่งอาจทำให้เข้าใจได้ว่า การชุมนุมของเยาวชนปลดแอก เป็นการก่อการร้ายด้วยแล้ว ตรงนี้ยิ่งผิดกันไปใหญ่ ดังนั้นหากเป็นพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา foodpanda สมควรลงโทษด้วยการปลดออกได้ทันทีเพราะกระทำการลงไปโดยการละเมิดสิทธิของพนักงาน rider  ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการทำกำไรให้foodpanda  

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 21.7.64