ข่าว

ทวงคืนความยุติธรรม ผู้สูญหาย ประจานรัฐฆาตกร-อำมหิต


ทวงคืนความยุติธรรม ผู้สูญหาย ประจานรัฐฆาตกร-อำมหิต

ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว

ตลอดระยะเวลา 7 ปี การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซี่งมีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้ลี้ภัยการเมืองนับร้อยคนและยังมีการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองถึง 9 คน ผู้ถูกบังคับสูญหายทั้งหมดนี้ เป็นผู้ต่อต้านการรัฐประหารและมีแนวคิดการปกครองที่แตกต่างไปจากประเพณีการปกครองอันเก่าแก่ของไทย พวกเขาปรารถนาประชาธิปไตยที่ อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย การถูกบังคับสูญหายจึงเป็นการกระทำของรัฐอย่างปฏิเสธไม่ได้ ยิ่งเมื่อรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิกเฉยต่อการติดตามผู้สูญหาย และ เพิกเฉยต่อการออก พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลประยุทธ์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับสูญหายผู้ลี้ภัยการเมืองทั้ง 9 คน

กลุ่มโมกหลวง โดย ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ ณัฐกรณ์ ชูเสนาะ และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จะรวมตัวกันที่อาคาร B ภายในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ และจะเข้าพบ กรรมการสิทิมนุษยชนแห่งชาติให้ 1.ตรวจสอบ-สอบสวนประยุทธ์ จันทร์โอชา และหน่วยงานมั่นคงที่อาจมีส่วนต่อการกระทำบังคับสูญหายต่อผู้ลี้ภัยการเมือง 9 คน 2.ให้รัฐบาลผ่านพรบ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและบังคับสูญหายฉบับร่างของประชาชน

พบกันในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ลานอาคาร B ศูนย์ราชการ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม โปรดแต่งกายชุดดำ เพื่อร่วมกันระลึกถึงผู้ถูกฆาตกรรมบังคับสูญหายผู้ลี้ภัยการเมือง