ข่าว

คำสั่ง ” จับตาย”


ลับที่สุด “ จับตาย”

ดีใจได้มีชื่อเรียงลำดับตัวอักษรอันดับที่ 94 ของเอกสารลับที่สุดบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเผด็จการ ที่ต้องเฝ้าจับตาดูและห้ามออกนอกประเทศ อันที่จริงปรากฏชื่อเป็นบุคคลที่เฝ้าระวังในหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ ตั้งแต่ปี 2550 ต่อมา ปรากฏชื่อในระบบตรวจคนเข้า-ออก เมือง (ตม) กันมาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว เป็นบันทึกทางการ ที่ยืนยันได้ดีของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพไม่เคยตกหล่นแม้แต่ปีเดียว

ไม่ใช่เท่านี้ รัฐเผด็จการยังจัดทำบัญชีดำในชั้นความลับ Blacklist จำแนกระดับของบุคคลที่ต่อต้านเผด็จการในระดับที่สั่นสะเทือนอำนาจรัฐ เอกสารนี้เกิดขึ้นก่อนปฏิบัติการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมือง (มีคนส่งมาให้ดู) ซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรชี้ชัดว่ามาจากหน่วยงานไหน หรือเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ดูกันเองก็แล้วกัน ว่ายังมีใครอีกบ้างที่อาจอยู่ในขั้นคำสั่ง “จับตาย” ใช้รหัส ” D ” หรือ ” Delete

กลุ่มโมกหลวงจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอบสวน ประยุทธ์ จันทร์โอชาและหน่วยงานความมั่นคงที่อาจเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายผู้ลี้ภัยการเมือง 9 คน โดยส่งหลักฐานส่วนหนึ่งไปให้ประกอบการสอบสวน รวมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายป้องกันปราบรามการทรมานแฃละการอุ้มฆ่าร่างของประชาชน ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่อาคาร B ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

ผู้สนใจ-ผู้รักความเป็นธรรมจะมาเข้าร่วมโปรดแต่งกายชุดดำ สวมหน้ากากสีดำ พกแอลกอฮอ ยืนห่างอย่างห่วงใย ร่วมกันขับขานบทเพลงนักสู้ธุลีดินกับอาเล็กซ์ โชคร่มพฤกษ์ และคณะ พร้อมกับ ชมภาพและของใช้ส่วนตัวของผู้ถูกอุ้มหายที่จะนำมาแสดงในงานนี้ด้วย

เชิญสื่อมวลชนทำข่าว