ข่าว

ฟ้องปปช.ถอดถอนประยุทธ์ จันทร์โอชา


ฟ้องปปช.ถอดถอนประยุทธ์ จันทร์โอชา

เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ นศ.มธ. ศึกษาถึงการที่ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเชียน ไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ ส่งผลให้ ไม่สามารถจัดหาวัคซีนคุณภาพมาให้ประชาชนได้ โดยไปเลือกที่จะให้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตแอสตร้าเซเนก้า แต่ถึงเวลาไม่ส่งมอบได้ตามกำหนด แล้วไปซื้อวัคซีนชิโนแวคซ์ที่มีผลข้างเคียงมาแทน ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตมากมาย ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เอื้อประโยชน์ให้นายทุนผูกขาด

ดังนั้นกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จะไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนไต่สวนเอาผิด นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.27 ประกอบ ม.47 โดยตรง อีกทั้งอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ ตามกฎหมายของ ป.ป.ช.

เชิญสื่อมวลชนและทุกท่านร่วมรับฟังรายละเอียดการร้องเรียนดังกล่าววันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 25694 เวลา 11.00 น.ที่ทำการสนง.ใหญ่ ปปช. สนามบินน้ำ นนทบุรี

สนับสนุนและเป็นกำลังใจการขับเคลื่อนให้ถอดถอนประยุทธ์์ จันทร์โอชา โอนเงินในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2294205576