ข่าว

ลูกจ้างหญิงผู้ผลิตชุดชั้นในหรู Victoria’s Secret ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล19ตค.นี้


ลูกจ้างหญิงผู้ผลิตชุดชั้นในหรู Victoria’s Secret ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล

7 ตุลาคม 2564 ลูกจ้างหญิงบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอลฯผู้ผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดัง Victoria’s Secret  /Torrid/LBI จำนวน  300 คน เดินทางมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยนำชุดชั้นในทั้งยกทรงและกางเกงในแขวนเชือกมาถือเรียงรายอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล ประจานความล้มเหลวของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการปล่อยให้นายจ้างชาวฮ่องกง  แองเจล่า เลา(Angie Lau)และนส.มัน ยิน เอมิลี่ เลา (Emily Lau)โยกย้ายทรัพย์สินแล้วปิดกิจการเลิกจ้างคนงานหญิงกว่า 1300 คน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นจำนวนเงิน 242 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รมต.แรงงานได้นำเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเต็มตามสิทธิที่ควรจะได้รับมาจ่ายให้พนักงานเมื่อวันที่ 28 เมษษยน 2564

เตือนใจ แวงคำ  เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ชี้แจงว่า เมื่อรัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายแรงงานในกรณีที่นายจ้างปิดกิจการแล้วชักดาบเงินค่าชดเชยของลูกจ้างได้ ซึ่งมีเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างแล้วให้ทางกระทรวงแรงงานไปดำเนินคดีอาญาและติดตามทรัพย์สินจากนายจ้างแทน แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกลับเพิกเฉยที่จะหาเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างครบตามสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งสหภาพแรงงานร้องเรียนที่กระทรวงแรงงานมาหลายครั้งแล้ว

ในวันที 8 ตุลาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นัดหมายการเจรจา มีตัวแทนกระทรวงแรงงานและสหภาพแรงงาน  ร่วมการเจรจาด้วย โดยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแจ้งต่อที่ประชุมว่ายังมีเงินอยู่ 180 ล้านบาท แต่ไม่สามารถจ่ายให้ได้เนื่องจากเป็นระเบียบกองทุนที่จ่ายให้เบื้องต้น ทั้งนี้ตัวแทนฝ่ายสหภาพแรงงานโต้แย้งว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีอำนาจในการแก้ไขระเบียบและสามารถสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ให้ลูกจ้างได้

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยให้ความเห็นว่าลูกจ้างไม่ได้มาขอทานหรือมากรรโชกทรัพย์แต่มาเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานจะดำเนินการคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

นอกจากนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งด้วยว่าทางตำรวจสภอ.บางเสาธงได้ออกหมายจับนายจ้างบริษัทบิลเลี่ยนแล้ว หลังจากออกหมายเรียกแล้วไม่มารายงานตัว ทั้งนี้  นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้รับปากที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศและดีเอสไอดำเนินการให้ติดตามนายจ้างชาวฮ่องกงมาจ่ายเงินค่าชดเชยต่อไป  

นายเซีย จำปาทอง ประธานสหพันธ์แรงงานสิ่งทอ (สพท) ได้แจ้งว่าในวันที่ 19 ตุลาคม 64 นี้เวลา 8.00 น. คนงานหญิงบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จะเดินทางมาติดตามข้อเรียกร้องต่อไปอีกครั้ง จึงขอเชิญชวนพนักงานบิลเลี่ยนและทุกท่านผู้รักความเป็นธรรมและสหภาพแรงงานเข้าร่วมการชุมนุมทวงสิทธิของลูกจ้างดังกล่าว