ข่าว

“ราษฎรพิพากษา มาตรา 112” กระหึ่มราษฎรประสงค์


แถลงการณ์คณะราษฎรยกเลิก 112  (2) “ราษฎรพิพากษา มาตรา 112”
ปกป้องประชาธิปไตย ปล่อยนักโทษการเมือง – ยกเลิกม.112

        รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอ้างว่าเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ ล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และล้มเหลวต่อการแพร่ระบาดของโควิด และยังใช้อำนาจปราบปราม กดขี่ประชาชน ทำให้ปี 2564 ที่กำลังผ่านพ้นไปนี้ ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสจากเศรษฐกิจพังทลาย ธุรกิจล้มละลาย ก่อให้เกิดการว่างงาน ความยากจน และ หนี้สินล้นพ้นตัว แทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กลับใช้จ่ายงบประมาณในทางสิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดซื้อ อาวุธยุทโธปกรณ์ การอนุมัติงบประมาณให้สถาบันกษัตริย์เพิ่มสูงขึ้น การบริหารราชการซ้ำซ้อนและการทุจริตโกงกิน

          ด้วยเหตุดังกล่าว คณะราษฎรได้จัดการชุมนุมเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ประยุทธ์ จันทร์โอชาและองคาพยพต้องลาออก 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นฉบับของประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งสามข้อนี้ คือข้อเรียกร้องที่จะนำไปสู่หลักการประชาธิปไตยที่ว่า “อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย” แต่กลับมีประชาชนถูกกล่าวหาด้วยมาตรา 112 เป็นจำนวนถึง 162 คนด้วยกัน โดย พริษฐ์ ชีวารักษ์, อานนท์ นำภา, ภานุพงษ์ จาดนอก, เบนจา อะปัน และคนอื่นอีก 20 คน ยังถูกคุมขัง ไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวอยู่ในขณะนี้

          จากการประชุม193 ประเทศทั่วโลกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน10พฤศจิกายน2564 ประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาสิทธิพลเมืองหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้มาตรา112เป็นการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น หากรัฐไทยยังใช้มาตรา 112 อยู่ ประเทศไทยจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังด้านสิทธิมนุษยชน

         ยิ่งไปกว่านั้น ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร 2557 ยังได้ออกคำวินิจฉัยว่า การแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของแกนนำคณะราษฎรเมื่อวันที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการล้มล้างการปกครอง ทำให้มีการฉวยโอกาสใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ข่มขู่ที่จะยุบพรรคการเมืองที่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 คุกคามเสรีภาพสื่อมวลชน ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบของประชาชน

          ทั้งหมดนี้เป็นการล้มล้างสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมการเมืองของประชาชนอันเป็นการเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการและองคาพยพกดขี่ประชาชนเช่นนี้ต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การพังทลายของการปกครองประชาธิปไตย ประชาชน ณ ถนนราษฎรประสงค์แห่งนี้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคน ยกเลิกมาตรา 112 และให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยต่อไป

          ขณะนี้ประชาชนได้ร่วมกันลงชื่อเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา 112 เป็นจำนวนถึง 230,000 คนแล้ว คณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 (ครย) จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกภาคส่วน ทุกฟากฝ่าย ทุกแนวความคิด รวมพลังกันลงชื่อเพิ่มเติมให้ถึงหนึ่งล้านคน และขอเรียกร้องต่อทุกพรรคการเมืองให้ประกาศนโยบายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ – ประชาธิปไตย รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคน แก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา 112 และดำเนินงานทุกวิถีทางที่จะให้รัฐบาลประยุทธ์ลาออกไป แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ศักดินาจงพินาศ ประชาชาติจงเจริญ

คณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 (ครย)

12 ธันวาคม 2564  ถนนราษฎรประสงค์