“ราษฎรพิพากษา มาตรา 112” กระหึ่มราษฎรประสงค์

แถลงการณ์คณะราษฎรยกเลิก 112  (2) “ราษฎรพิพากษา มาตรา 112”ปกป้องประชาธิปไตย ปล่อยนักโทษการเมือง – ยกเลิกม.112         รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอ้างว่าเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ ล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และล้มเหลวต่อการแพร่ระบาดของโควิด และยังใช้อำนาจปราบปราม กดขี่ประชาชน ทำให้ปี 2564 ที่กำลังผ่านพ้นไปนี้ ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสจากเศรษฐกิจพังทลาย ธุรกิจล้มละลาย ก่อให้เกิดการว่างงาน ความยากจน และ หนี้สินล้นพ้นตัว แทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กลับใช้จ่ายงบประมาณในทางสิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดซื้อ อาวุธยุทโธปกรณ์ การอนุมัติงบประมาณให้สถาบันกษัตริย์เพิ่มสูงขึ้น การบริหารราชการซ้ำซ้อนและการทุจริตโกงกิน           ด้วยเหตุดังกล่าว คณะราษฎรได้จัดการชุมนุมเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ประยุทธ์ จันทร์โอชาและองคาพยพต้องลาออก 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นฉบับของประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งสามข้อนี้ คือข้อเรียกร้องที่จะนำไปสู่หลักการประชาธิปไตยที่ว่า “อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย” แต่กลับมีประชาชนถูกกล่าวหาด้วยมาตรา 112 เป็นจำนวนถึง 162 คนด้วยกัน โดย … Continue reading “ราษฎรพิพากษา มาตรา 112” กระหึ่มราษฎรประสงค์