บทความ

การล่มสลายของราชวงศ์


การล่มสลายของราชวงศ์

สุยหยางตี้(ค.ศ. 581-618 ) เป็นผู้นำที่มีทรงชอบความโอ่อ่าหรูหรา ฟุ่มเฟือย หมกหมุ่นในกามารมณ์ตลอดเวลา แม้ขณะทรงงานอยู่นอกพระราชวังหากมีพระราชประสงค์นางสนมคนใดก็สั่งการให้เอาไปเสวยสุขได้ทุกที่ทั้งในเกี้ยว ในซุ้ม หรือบนท้องถนน  เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ใช้อำนาจบังคับทาส ไพร่ สร้างพระราชวังใหญ่โตบังคับเกณฑ์ทหาร ออกไปรบ เมื่อเงินพระคลังร่อยหรอก็ขึ้นภาษีรีดนาทาเร้นราษฎรเอาเงินไปท่องเที่ยวต่างแดน จนกระทั่งเกิดกบฏ ทหารยึดอำนาจโค่นราชวงศ์สุ่ยแล้วฆ่าสุยหยางตี้และทายาทสิ้นชีวิตไป

ถังไท่จง พ.ศ. 1170 – พ.ศ. 1192เป็นกษัตริย์ที่ยอมรับคำวิจารณ์จากขุนนางและราษฎร อย่างเปิดเผย พระองค์ไม่เห็นด้วยกับการมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ใครที่แอบไปนินทาจะถูกลงอาญาอย่างแรง ส่วนผู้ที่กล้าหาญ วิจารณ์ คัดค้านต่อหน้าพระพักตร์ตรงไปตรงมาจะได้รับการปูนบำเหน็จ พระองค์ทรงตรัสว่า กษัตริย์สุยหยางตี้ทำราชวงศ์ล่มสลาย ด้วยสำนวนเปรียบเทียบเปรียบเปรยที่ว่า

“ผู้นำนั้นเหมือนเรือ ราษฎรนั้นเหมือนน้ำ น้ำทำให้เรือลอยได้ก็คำว่ำเรือได้เช่นกัน”

จนทำให้ถังไท่จงกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการยกย่องจากประวัติศาสตร์ในทุกวันนี้