ข่าว

น้ำมันแพงเพราะขูดรีดภาษีน้ำมันเกินไป


น้ำมันแพงเพราะขูดรีดภาษีน้ำมันเกินไป

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เรียกร้องรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันมาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพราะภาษีสรรพสามิตควรใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือย แต่น้ำมันเป็นสินค้าจำเป็น ในขณะเดียวกันนี้ รัฐบาลยังเก็บภาษีน้ำมันหลายชนิด หลายประเภท ทำให้น้ำมันราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเชี่ยนด้วยกัน จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.65 เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน โดย ธนพร วิจันทร์ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อให้น้ำมันถูกลงอีกลิตรละ 6 บาท ใน

ที่สุด15กพ.65รัฐบาล ตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 100% ลงลิตรละ 3 บาท เหลือ 2.99 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งช่วยให้ราคาน้ำมันถูกลงเพียงเล็กน้อย

เหตุที่รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตลงได้แค่ลิตรละ 3 บาท ก็ด้วยเหตุที่ บริหารเศรษฐกิจด้วยความระยำต่ำช้า ผลาญเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ปรนเปรอพวกนายพลจนมั่งคั่งร่ำรวยผิดปกติ จ่ายเงินเดือนให้พวกนายพล-กำลังหทารที่ล้นเกินในกองทัพ อีกทั้งยังเพิ่มงบราชสำนักทีเกินความจำเป็น เพิ่มงบกลางที่ใช้ไปแบบล้างผลาญ ปล่อยให้มีการโกงกินกันทุกระดับชั้น หากตัดงบประมาณสิ้นเปลืองเหล่านี้ไปได้ก็มีเงินพอที่จะตรึงราคาน้ำมัน ไม่ต้องไปขูดรีดภาษีน้ำมันที่เป็นการล้วงเงินจากกระเป๋าของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่แพงระยับอยู่ในขณะนี้