ข่าว

จำคุก 99 ปี วัฒนา เมืองสุข


จำคุก 99 ปี วัฒนา เมืองสุข

(4.3.65 )ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ พิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.อธ. 1/2565 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และพวกรวม 14 ราย เป็นจำเลยในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นรวมความผิด 11 กระทง กระทงละ 9 ปี รวมทั้งหมด 99 ปี แต่คงจำคุกจริง 50 ปี ในเวลาต่อมา ริบเงิน 89 ล้านบาท

นายวัฒนา เมืองสุข แถลงก่อนรับฟังคำตัดสิน ว่า โดยคดีนี้ ป.ป.ช. บอกว่า คณะกรรมการไม่มีใครทำผิด แล้วตัวรัฐมนตรีจะลอยมาดื้อๆ ได้อย่างไร ตนจึงยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความถูกต้องแต่แรกจนถึงสุดท้าย ซึ่งไม่แปลกใจที่ตนยังยืนสู้อยู่ตรงนี้ เพราะยืนยันว่าสิ่งที่กล่าวหาตนไม่เป็นความจริง

คดีนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากรัฐประหาร19กันยายน2549 โดยคตส.ซึ่งตั้งมาจากการรัฐประหารรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องจนมาถึงศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินคดีเป็นที่สุด

หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับอำนาจรัฐทางการเมือง ก่อให้เกิดกระแสการวิจารณ์ถึงคำตัดสินนักการเมืองในหลายคดีที่มีลักษณะสองมาตรฐานและเป็นการตัดสินภายใต้บริบทการเมืองที่แน่นอน

แม้จะถูกจำคุกนานถึง 50 ปี แต่มีตัวอย่างของนายสนธิ ลิ้มทองกุลแกนนำเสื้อเหลืองที่ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี แต่เวลาติดคุกจริงเพียงแค่ 2 ปีครึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุแห่งการทำคุณงามความดีในเรือนจำ และด้วยเหตุที่ชราภาพมากแล้ว รวมทั้งการรับพระราชทานอภัยโทษจากรัชกาลที่ 10 ที่มีอยู่บ่อยครั้ง

สมยศ พฤกษาเกษมสุข รายงาน