ข่าว

แถลงการณ์ประชาชนไทยต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซีย


แถลงการณ์ประชาชนไทยต่อต้านการรุกรากยูเครนของรัสเซีย

รัสเซียได้เริ่มบุกยูเครนตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา ปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยิงกระสุนปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศไม่เพียงแต่ทำลายเป้าหมายทางการทหาร หากแต่ยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองสำคัญหลายเมือง อีกทั้งยังคร่าชีวิตพลเรือนบริสุทธิ์ไปหลายพันชีวิตโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก นอกจากนี้ แม้กองทัพยูเครนจะต่อสู้อย่างกล้าหาญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประชาชนชาวยูเครนจำนวนมากได้ร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของตนอย่างไม่หวั่น ทว่าชาวยูเครนกว่าสามล้านคนได้ลี้ภัยสงครามไปยังประเทศต่างๆ ขณะที่รัสเซียก็ยังคงเดินหน้ารุกรานยูเครนแม้จะมีเสียงประณามจากทั่วโลก

ไม่ว่ารัสเซียจะพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการรุกรานยูเครนของตนอย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม และเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาติที่ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกใช้กำลังรุกล้ำอำนาจอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดน และอิสรภาพทางการเมืองของรัฐใดก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีนี้ที่ยูเครนไม่ได้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัสเซีย ซึ่งแข็งแกร่งกว่าและมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า การรุกรานยูเครนของรัสเซียจึงเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและไม่สามารถอ้างความชอบธรรมใดได้ เป็นการกระทำที่ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและในโลก อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน      

เรา ประชาชนชาวไทย ขอประณามรัสเซียที่รุกรานยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการโจมตีพลเรือน บ้านเรือน และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เราเรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดโดยทันที ให้ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ทั้งหมดของยูเครน และหวนคืนสู่โต๊ะเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท เราขอให้สหประชาชาติแสดงบทบาทในการคลี่คลายความขัดแย้งผ่านช่องทางการทูต และเรียกร้องให้ฝ่ายที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนาโตแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างเร่งด่วน ให้ถอนกำลังทหารต่างชาติทั้งหมดออกจากยูเครน และให้มีการสร้างกลไกใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่า ป้องกันสงครามได้มีประสิทธิภาพกว่า รวมทั้งยึดมั่นในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

เรายืนเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนด้วยความสมานฉันท์และเห็นอกเห็นใจ ที่ชีวิต เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูกคุกคามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้ เราขอแสดงความเสียใจไปยังทุกคนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คนที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ ตลอดจนคนที่สูญเสียทรัพย์สินจากการรุกรานของรัสเซีย เราชื่นชมและสนับสนุนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เปิดรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน เรายืนเคียงข้างประชาชนชาวรัสเซียที่ไม่เห็นด้วยกับการรุกรานและเรียกร้องสันติภาพทว่ากลับถูกกดปราบและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ และเรายืนเคียงข้างผู้คนทั่วโลกที่จะหยุดสงครามที่อยุติธรรมนี้  

เรายืนยันว่าประชาชนในรัสเซียและประเทศอื่นทุกประเทศจะต้องสามารถเลือกระบบการเมืองของตนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคและในโลกได้อย่างอิสระ สงครามไม่ใช่คำตอบ ความขัดแย้งจะคลี่คลายได้ก็ด้วยวิธีการที่สันติเท่านั้น   

ด้วยความสมานฉันท์

ประชาชนไทยต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

หน้าสถานทูตรัสเซีย กรุงเทพฯ

19 มีนาคม 2565