ข่าว

ชุมนุมต่อต้านสงครามยูเครน ประณาม ปูติน เป็นอาชญากรโลก


ชุมนุมต่อต้านสงครามยูเครน ประณาม ปูติน เป็นอาชญากรโลก

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมด้วยกลุ่มสังคมนิยมแรงงาน กลุ่มโมกหลวง จัดชุมนุมหน้าสถานทูตรัสเซียเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงคราม โดยมีกิจกรรมปราศรัยและการแสดงออกอย่างสันติ

มีผู้เข้าร่วมชาวไทยกว่า 150 คนและยังมีชาวยูเครนกว่า 20 คน ถือป้ายต่อต้านสงคราม โดยในงานมีการแสดงดนตรีเปิดงานโดย น้ำ คีตาญชลี หรือ อัญชลี อิสมันยี ในระหว่างนั้นมีการร่วมเขียนป้ายผ้าเพื่อให้กำลังใจแก่ชาวยูเครน พร้อมกับยืนยันให้รัสเซียยุติสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพนต์ธงยูเครนบนร่างกายของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงการอยู่เคียงข้างชาวยูเครน ทั้งนี้มีการปราศรัยของกลุ่มสังคมนิยมแรงงานพัชณี คำหนัก, เมนู สุพิชฌาย์ ชัยล้อม, เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ, สมยศ พฤกษาเกษมสุข, คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร, โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง และแซม สาแมท นอกจากนี้ยังมีตัวแทนชาวยูเครนได้ขึ้นปราศรัยแสดงความขอบคุณที่ทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมชุมนุมได้พยายามในการสื่อสารข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครน พร้อมกล่าวถึงความสูญเสีย และขอบคุณที่ประชาชนชาวไทยส่งเสียงเพื่อสันติภาพของคนยูเครน

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการอ่านแถลงการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงจุดยืนหยุดสงครามยูเครน รัสเซียต้องถอนกำลังออกจากยูเครน เนื้อความสำคัญกล่าวถึง หายนะจากสงครามที่ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตของชาวยูเครนกว่าสามพันคน มีผู้อพยพลี้ภัยกว่า 3 ล้านคน ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากความยืดเยื้อของสงคราม การเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ ตัดงบประมาณสวัสดิการสังคมก่อให้เกิดความยากจน หิวโหย กลุ่มผู้จัดการชุมนุมจึงเรียกร้องสันติภาพที่เป็นสิ่งเดียวซึ่งมีคุณค่าและควรยึดถือไว้เพื่อความปลอดภัยและการอยู่รอดของมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกันด้วยเพศ เชื้อชาติเผ่าพันธ์ หรือดินแดน ในนามของประชาชนคนไทยผู้รักสันติภาพชาติ รักประชาธิปไตยขอต่อต้านสงครามและความรุนแรงทุกชนิด ขอประณามการทำสงครามของรัสเซีย ขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากยูเครน ยุติการทำสงครามทำลายล้างมนุษยชาติ หยุดการสะสมอาวุธทำลายล้างทุกชนิด ชดใช้ค่าเสียหายจากการก่อสงครามยูเครน รักษาสันติภาพตามกติกาสากลของสหประชาชาติ

หลังจากการอ่านแถลงการณ์ ได้มีการฉายภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย พร้อมจุดเทียนและร้องเพลง Imagine ของ John Lennon และเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ที่แต่งเนื้อร้องโดยจิตร ภูมิศักดิ์ พร้อมกิจกรรมสุดท้ายที่แสดงออกถึงการประณามปูตินว่าเป็นอาชญากรโลก โดยชาวไทยปฏิเสธสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยการเผารูปประธานาธิบดี วลาดีมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย