ข่าว

ชาวบ้านอมก๋อยต้านเหมืองแร่ถ่านหิน


ชาวบ้านอมก๋อยต้านเหมืองแร่ถ่านหิน
“อมก๋อย แดนมหัศจรรย์: ลมหายใจบนไหล่เขา รอยยิ้มของผืนดิน เสียงหัวเราะของสายน้ำ”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน ชาวบ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “อมก๋อย แดนมหัศจรรย์: ลมหายใจบนไหล่เขา รอยยิ้มของผืนดิน เสียงหัวเราะของสายน้ำ” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากวันที่ 30 มีนาคม ชาวบ้านรวมพลังเดินขบวนคัดค้านการทำเหมืองแร่ถ่ายหินจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยไปยังสนามกีฬาประจำอำเภอ การเดินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่และสาธารณชนรับรู้รับทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังการอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ข้อกังวลของชาวบ้านกะเบอะดินที่มีต่อกรณีเหมืองแร่ อาทิ หากเกิดเหมืองแร่แล้วหมู่บ้านที่เป็นแหล่งป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนไป และหมู่บ้านท้ายน้ำจะแห้งแล้ง ข้อกังวลเรื่องสารปนเปื้อนเคมี เหมืองแร่จะปล่อยฝุ่น PM 2.5 และพวกเขาไม่อยากสูญเสียถ่านหินใต้ดินอันเป็นทรัพยากรล้ำค่าของชุมชนและส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงข้อกังวลอื่น ๆ ในด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่จะเปลี่ยนไปหลังจากเกิดเหมือง

นอกจากความกังวลเหล่านี้ ยังพบว่ามีข้อพิรุธความผิดปกติของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากโครงการดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่

หลังการเดินขบวนแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการถ่ายหิน การอ่านแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ของชาวอมก๋อย และการเดินโพลสำรวจความคิดเห็น “คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการทำเหมือนแร่ถ่านหิน” มีเวทีที่มีนักดนตรี นักร้อง ตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนเยาวชน ร่วมกันกล่าวความรู้สึกต่อการต่อสู้ของชาวอมก๋อย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารเรื่องผลกระทบชุมชนและจะเคลื่อนกิจกรรมสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ในวันที่ 1 เมษายน วันที่ 3 ที่ลานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 ที่ศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนเชียงใหม่ และเวทีเปิดตัวการประเมิรผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ที่ถือเป็นเครื่องมือที่จัดทำโดยชุมชน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมในศาลปกครองเพื่อคัดค้านเหมืองแร่ถ่านหินต่อไป

เรื่อง: คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร

ภาพ: แอดมินเพจกะเบอะดิน ดินแดนมหัศจรรย์