ข่าว

ประชาสังคม ร้องกมธ.ปราบปรามการทุจริตหยุดกม.ควบคุมการรวมกลุ่ม


19 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมร้องกมธ.ปราบทุจริตฯ ตรวจสอบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทำกระบวนการรับฟังออนไลน์สับสน หมกเม็ดออกกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่ม      

31 มี.ค. 65 เวลา 8.30 น. ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา ตัวแทนจาก 19 เครือข่ายภาคประชาสังคม 19 องค์กร ในนามเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน นำโดยนายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) เข้ายื่นจดหมายร้องเรียน ต่อ  พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวช  ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ โดยมีข้อกังวลช่องทางการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นเจ้าภาพหลัก

โดยจดหมายร้องเรียนฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญระบุว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเว็บบอร์ดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (http://www.dsdw.go.th)  พบข้อสังเกตว่า อาจมีความไม่โปร่งใสในขั้นตอนและวิธีการใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น ทั้งโดยเกิดจากการหย่อนสมรรถภาพในหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอย่างตั้งใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการดูแลกระบวนการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ตามช่องทางดังกล่าว  

ทั้งจดหมายร้องเรียนฉบับนี้ยังระบุถึงข้อบกพร่องการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ว่า ไม่มีการจำกัดการใช้งานเป็นจำนวนครั้งของบุคคลที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่มีการระบุตัวตนของผู้แสดงความคิดเห็น เป็นเหตุให้ต้องสงสัยว่าอาจจัดทำขึ้นเพื่อทุจริต และปลุกปั่นเอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ง่าย ผ่านการอำนวยความสะดวกของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่เที่ยงธรรม ไม่โปร่งใสในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และเมื่อมีการขยายเวลาในการรับฟังออกไป เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th ไม่ปรากฎข้อความและภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …  แต่กลับปรากฎว่าที่ด้านบน (Head bar) และพื้นที่ด้านข้างในกล่องเมนู “การรับฟังความคิดเห็น” ของเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการประกาศขยายเวลา ซึ่งทำให้ประชาชนที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกิดความสับสนได้

            นายเมธา ยังกล่าวว่า “แม้กระทรวงพม.ที่เป็นเจ้าภาพหลักจะมีการรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบทั้ง Onsite และ Online  รวมทั้งทางไปรษณีย์หลากหลายวิธีการ แต่ทว่าในส่วนของการเปิดรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเว็บบอร์ดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตนได้พบข้อสังเกตว่า อาจมีความไม่โปร่งใสในขั้นตอนและวิธีการใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยพบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากการเข้าใช้งาน ที่ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีความพยายามปกปิด พรางในบางวีการแสดงความเห็น รวมทั้งมีข้อจำกัดความยากง่ายในการเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างกัน ดังนั้นตนในฐานะผู้ร้องและเป็นตัวแทนเครือข่าย จึงมีความประสงค์ร้องเรียนและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดในการยุติธรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) หรือไม่? ”.

คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร รายงาน