กวี

สงกรานต์ 2565


ศุภมาสเมษามหาสงกรานต์
สุขสราญชื่นบานทุกแห่งหน
ขอคำนับคารวะประชาชน
มิ่งมงคลผจญศึกคึกคะนอง

ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุน
กุศลบุญประชาราษฎร์ประกาศก้อง
สานต่อประชาธิปไตยสมใจปอง
เพื่อพี่น้องฉลองชัยประชาชน

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 13.4.65