ข่าว

ศาลขอนแก่นพิพากษา3 คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่ขอนแก่น รอดคุก


ศาลขอนแก่นพิพากษา 3 คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้อ่านคำพิพากษาวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ริมบายพาสเมืองขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 3 คดี มีจำเลยทั้งหมด 4 คน

คดีความดังกล่าวเป็นคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 มีจำเลยคือนายอิศเรษฐ์ เจริญคง นักกิจกรรมและพ่อค้าขายดอกไม้ เหตุเกิดบริเวณเลี่ยงเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ อ.1005/64 ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น, ทำให้ทรัพย์ที่ใช้มีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์เสียหาย และทำให้เสียทรัพย์ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายจากการที่รูปเป็นรอยโหว่ขนาดเล็ก 2 แห่ง เป็นเงิน 4,500 บาท ชั้นพิจารณาคดีของศาล บอสให้การรับสารภาพและชำระค่าหายตามที่ผู้เสียหายเรียกร้อง ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และ 360 ซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ อันเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักที่สุด เมื่อพิจารณาแล้วไม่ปรากฏว่าเคยมีประวัติต้องโทษจำคุก ทั้งจำเลยรู้สึกถึงความผิด พยายามยามบรรเทาผลร้ายโดยการชำระค่าเสียหาย จึงให้โอกาส พิพากษารอลงอาญา 2 ปี โดยให้จำเลยรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ให้ละเว้นการประพฤติที่จะเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก และให้ทำงานสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง

คดีที่ 2 เป็นคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จำเลย 2 คน ได้แก่นายเรืองศักดิ์ ลอยจันทร์แจ่ม และนายภาณุพงศ์ เปลรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหตุเกิดที่หน้าโรงพยาบาลศรีนทร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ อ.842/64 ข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 149,800 บาท ในชั้นศาลจำเลยทั้งสองได้รับสารภาพและร่วมกันชำระค่าเสียหาย 150,000 บาท ศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 แต่ไม่ปรากฏว่าเคยมีประวัติติดคุก จึงรอลงอาญา 2 ปี รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ให้ละเว้นการประพฤติที่จะเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก และให้ทำงานสาธารณะประโยชน์คนละ 24 ชั่วโมง

คดีที่ 3 เป็นคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำเลย คือ นายอัครเดช อัตตะมณี นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ก่อเหตุเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ อ.869/64 ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น และทำให้เสียทรัพย์ โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 85,120 บาท  โดดยจำเลยรับการสารภาพในนัดคุ้ครองสิทธิและถามคำให้การ จากนั้นได้นำเงินจำนวน 50,000 บาท มาวางเป็นค่าเสียหายต่อศาล ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ศาลได้นัดติดตามผลการชำระค่าเสียหายและฟังคำพิพากษา จำเลยแถลงขอเวลา 3 เดือน เพื่อนำค่าเสียหายอีก 35,120 บาทมาชำระให้ครอบ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ผู้เสียหาย ไม่คัดค้าน ศาลจึงมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลย นัดติดตามผลการชำระค่าเสียหาย และเลื่อนฟังคำพิพากษาเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ทั้ง 3 คดี ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนและอัยการได้ยื่นฟ้องมาตรา 112 แต่อย่างใด

คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร 29.4.65