กระบวนการยุติธรรม

นัดสืบพยานคดีชุมนุมราบ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 มีนาคม 2567


Pro-democracy protesters carry large inflatable ducks as they take part in an anti-government rally marching to the 11th Infantry Regiment in Bangkok on November 29, 2020. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

นัดสืบพยานคดีชุมนุมราบ 11 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 มีนาคม 2567

 (9.5.65-ศาลอาญา) คดีมาตรา 112 จากการชุมนุมหน้ากรมทหารราบ 11 บางเขน จัดการชุมนุมโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2563 ปราศรัย กรณีรัฐบาลประยุทธ์โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ เป็นคดี อ.2948/64 จำเลยประกอบไปด้วย นายอานนท์ นำภา จำเลยที่ 1, นายพริษฐ์หรือแพนกวิน ชิวารักษ์ จำเลยที่ 2, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข จำเลยที่ 3, น.ส.พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ จำเลยที่ 4, น.ส.ณัฎฐธิดาหรือแหวน มีหวังปลา จำเลยที่ 5 และ น.ส.อินทิราหรือทราย เจริญปุระ นักแสดงชื่อดัง จำเลยที่ 6 นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง จำเลยที่ 7 และนายพรหมศร วีระ ธรรมจารี จำเลยที่ 8  เดินทางมาที่ห้อง 714 ศาลอาญา รัชดาภิเษก ตรวจพยานหลักฐาน กำหนดวันนัดสืบพยาน  

ศาลนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ระหว่างวันที่ 1-2-6-7-8-9-13-14-15 กุมภาพันธ์ ปี2567 ฝ่ายจำเลย 16-20-21-22-27-28-29 กุมภาพันธ์และ 1 มีนาคม 2567